Stan zdrowia statystycznego mieszkańca Mazowsza w stosunku do 2009 roku uległ nieznacznej poprawie. Rzadziej niż w większości województw zgłaszamy występowanie przebytych chorób i dolegliwości przewlekłych. Nadal mamy jednak problemy z nadwagą i zażywamy dużo leków. Częściej niż średnio w Polsce korzystamy z leczenia szpitalnego lub z porad lekarzy specjalistów.
Od 2009 roku poprawił się stan zdrowia ludności województwa mazowieckiego. Pod koniec 2014 r. o 3,4% więcej osób niż 5 lat wcześniej oceniło swoje zdrowie jako co najmniej dobre. W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie z porad lekarza pierwszego kontaktu najczęściej korzystały osoby w wieku 70 lat i starsze oraz dzieci w wieku 0-14 lat.
W 2014 r. 53,6% badanej populacji cierpiało na choroby lub dolegliwości przewlekłe. Problem nadwagi dotyczył 51,5% osób dorosłych. Co drugi dorosły (w wieku 15 lat i więcej) ważył zbyt dużo (61,1% mężczyzn i 43,3% kobiet).
Na jesieni 2014 r. 70,2% populacji zażywało leki. Wśród młodszych roczników znacznie częściej zażywano tylko leki nieprzepisane przez lekarza, natomiast osoby pięćdziesięcioletnie i starsze stosunkowo częściej przyjmowały leki zalecane przez lekarza. Prawie co czwarty mieszkaniec województwa szczepił się kiedykolwiek na grypę. Najczęściej szczepieniom poddawały się osoby w wieku 70 lat i więcej.
Ponad 50% kobiet miało kiedykolwiek zrobione badanie mammograficzne, natomiast 88,0% cytologiczne. Z ogólnodostępnego programu profilaktycznych badań mammograficznych skorzystała co trzecia kobieta, a cytologicznych co ósma.
Pod koniec 2014 r. 27,3% osób dorosłych paliło tytoń, a 74,7% spożywało napoje alkoholowe w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najliczniejszą grupę palaczy oraz pijących alkohol stanowiły osoby w wieku 30-49 lat.
Pod koniec 2014 r. 10,1% ogółu ludności województwa stanowiły osoby niepełnosprawne, wśród których 44,0% posiadało prawne orzeczenie o niepełnosprawności. Częstość występowania niepełnosprawności rosła wraz z wiekiem, gwałtownie po ukończeniu 50 roku życia.

źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie