W Jaktorowie  11 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach akcji protestacyjnej przeciw budowie linii 2×400 kV Kozienice-Oltarzew.

Zdenerwowani i wściekli mieszkańcy biorą sprawę w swoje ręce. Ogromne wzburzenie wśród środowisk lokalnych wywołał ostatni komunikat prasowy z dnia 02.08.16 Zarządu PSE mówiący o tym, że znów próbuje się wrócić do koncepcji przebiegu linii 2 x 400 kV zgodnej z Planem Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego.

Przedstawiciele Stowarzyszeń i Komitetu protestacyjnego z Jaktorowa przypomnieli zgromadzonym historię protestu, liczne działania, w których uczestniczyli od wiosny 2015 roku. Mieszkańcy podkreślają kardynalne błędy, które były popełnione w procedurze uzgadniania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gmin Jaktorów, Żabia Wola, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki podkreślają, że o inwestycji 400 kV dowiedzieli się dopiero w 2015 roku. Nikt nic nie wiedział o rzekomych konsultacjach społecznych w ramach uzgadniania PZPWM, zwłaszcza, że gmina Jaktorów w uchwale podjętej 04.08.2016  przyznaje, że żadnych konsultacji w tym zakresie nie przeprowadziła.

Mieszkańcy wzywają PSE do przedstawienia dokumentów na podstawie,  których poinformowano opinię społeczną o wykonaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych i jednoznacznie sprzeciwiają się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat rzekomych konsultacji społecznych dotyczących PZPWM.

1

W latach poprzednich tereny tych Gmin silnie się zurbanizowały, powstało wiele nowych domów i proces ten postępuje nadal. Inwestycje kolejowe, modernizacja linii kolejowej Warszawa – Skierniewice, nowe połączenia drogowe bliskość autostrady A2 i Trasy Katowickiej sprzyjają napływowi coraz większej ilości nowych Mieszkańców. Gmina stała się „sypialną Warszawy”. W całym cywilizowanym świecie, tereny wzdłuż dużych miast, stają się ternami osadniczymi. Mieszkańcy podkreślają, że przecież do Warszawy jest bardzo blisko, dystans niespełna 30 km w tej chwili można pokonać w bardzo krótkim czasie.

Najbardziej denerwuje Mieszkańców to, że mimo zapisów w dokumentach typu koncepcja zagospodarowania województwa mazowieckiego o łączeniu korytarzy infrastrukturalnych, nie buduje się ładu urbanistycznego. Strefy przemysłowe i centra logistyczne powinny być lokalizowane z dala od osiedli ludzkich. Tak duże linie jak 2×400 kV powinny być budowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a nie w pobliżu  domów.
Kolejnym elementem ogromnego wzburzenia mieszkańców jest to co wydarzyło się w 2015 roku kiedy sprawa linii 400 kV ujrzała światło dzienne.
Radni Sejmiku w lipcu 2015 roku po licznych protestach, rozmowach merytorycznych z mieszkańcami zachodniego Mazowsza uznali, że olbrzymi błąd wpisując do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ten przebieg linii. Radni Sejmiku przyznali, iż wprowadzono ich w błąd gdyż przy projektowaniu linii w Planie Wojewódzkim pracowano na mapach z lat 70 i 80 XX wieku.
Uchwałą z lipca 2015 roku Sejmik przystąpił do zmiany PZPWM w zakresie lokalizacji linii 2 x 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Rozpoczęto pracować nad tym problemem. Powołano Forum Dialogu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów dotkniętych problemem błędnego przebiegu linii 2 x 400 kV z Planu Wojewódzkiego.
Następnie PSE powołało Grupę Roboczą, która pod przewodnictwem prof. Kraszewskiego na podstawie oceny wielokryterialnej wskazała wariant najmniej szkodliwy społecznie. Wariant przebiegu droga krajowa 50 i autostrada A2 został wskazany jako ten najmniej uciążliwy społecznie. Niezależna grupa ekspertów złożona min. z przedstawicieli największych polskich uczelni technicznych potwierdziła prawidłowość wyników analizy przeprowadzonej przez zespół prof. Kraszewskiego.

Mieszkańcy Gmin Jaktorów, Żabia Wola, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Tarczyn są wzburzeni tym, że po przeprowadzonych analizach, które wskazały najmniej szkodliwy społecznie przebieg linii 2 x 400 kV Kozienice-Ołtarzew pojawiły się oficjalne wypowiedzi Ministra Naimskiego, oraz prezesa PSE mówiące o tym że wariant został już ostatecznie wyznaczony. Ale nagle te decyzje się zmieniła. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: dlaczego? Czy to polityka ma decydować a nie analizy merytoryczne. Czy polityka ma niszczyć nasze rodziny – pytają. Przecież to  zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością.

Mieszkańcy Gmin Jaktorów, Żabia Wola, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Tarczyn zwierają szyki. Dołączają inne gminy. Mówią, że nie pozwolą na powstanie linii na ich terenie.

Już dziś tj.12.08.2016 roku od godziny 15:30 do 20:00 będzie blokowana trasa katowicka w miejscowości Oddział. Wiemy, że wielu kierowcom się to nie spodoba; ale mieszkańcy wspólnie podkreślają, że nie mają innego wyjścia. Mieszkańcy chcieli rozmawiać natomiast zostali zmuszeni do podjęcia protestów. W akcie desperacji, obrony swoich Rodzin i domostw muszą walczyć i wyjść na ulice.

W najbliższej przyszłości będą prowadzone kolejne liczne protesty.

19 sierpnia na trasie E7 w miejscowości Pamiątka  między Grójcem a Tarczynem w godzinach 15:00 – 20:00 będzie przeprowadzona blokada drogi krajowej nr 7. Kulminacją będzie planowany duży protest Mieszkańców w Warszawie.

Mieszkańcy podkreślają, że nie dopuszczą do powstania tej linii na ich terenie. Wyraźnie widać, że protest rozlewa się po Zachodnim Mazowszu i przybiera na sile.

Adam Banaszek