Doctor or cardiologist holding heart against chest concept for healthcare and diagnosis medical cardiac pulse test

Starosta Żyrardowski zaprasza na bezpłatne badania dla osób powyżej 35 r.ż. w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia.

Badania krwi (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza, CRP) oraz pomiary antropometryczne łącznie z pomiarem ciśnienia. Badania do końca października 2016 r. można wykona w izbie przyjęć żyrardowskiego szpitala, w laboratorium i punkcie pobrań krwi szpitala.
Pielęgniarki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego proszą o przybycie na badanie na czczo.Informacje: tel. 534 597 664
Czas pomyśleć o sobie! Czas zadbać o serce i cieszyć się pełnią życia.