Rowerowe porozumienie gmin

 Grodzisk podpisał porozumienie z pięcioma gminami, dotyczące partnerstwa w budowie wspólnej sieci ścieżek rowerowych. Wszystko po to, aby zwiększyć szansę otrzymania środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w warszawskim obszarze funkcjonalnym. Realizacja inwestycji planowanej na lata 2017-201- .to koszt 38 mln złotych.
Partnerstwo dotyczy poięciu gmin: Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, szóstą jest oczywiście gmina Grodzisk, choć początkowo gmin miało być łącznie dziewięć. Dzięki temu istnieje realna szansa na dofinansowanie ścieżek rowerowych i to w dużej kwocie.
Chodzi o 28 milionów, czyli znaczną większość środków na inwestycję, która pochłonie około 38 mln złotych. O pieniądze będą się starać z funduszu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w warszawskim obszarze funkcjonalnym.
Samorządy poinformowały, że założeniem lokalizacji sieci ścieżek rowerowych w ramach tego projektu, jest utworzenie połączeń komunikacyjnych z sąsiadującymi gminami, które docelowo stworzą spójną sieć powiązań na terenie całego wspomnianego warszawskiego obszaru. To ma wpłynąć jednocześnie na spójność terytorialną regionu. Wybudowane i zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się też do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych i lepszej integracji transportu.
Dotyczy to również niższej emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, mniejszego zatłoczenia oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
am