Rząd otrzymał Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) za wybitne osiągnięcia w sferze prowadzenia polityki prorodzinnej, w szczególności programu „Rodzina 500+”. Wspieranie polskich rodzin to jeden z priorytetów gabinetu premier Beaty Szydło.

VIII Europejska Konferencja Dużych Rodzin w Rydze

„Przygotowanie i wprowadzenie programu „500+” to praca całego zespołu ludzi. Cały rząd utożsamia się z tym programem” – mówiła premier Szydło podczas Tygodnia Rodziny w połowie maja tego roku. Praca ta została nagrodzona. W piątek, podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze, nagrodę w imieniu polskiego rządu odebrała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska odbierając wyróżnienie zwróciła uwagę, że w czasach starzejącego się społeczeństwa kluczowe znaczenie ma objęcie szczególną troską rodzin wychowujących dzieci. Szefowa resortu przybliżyła uczestnikom ryskiej konferencji funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”. Zwróciła przy tym uwagę, że powstał on po to, by zmniejszyć obciążenie finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci. Miał też zachęcić Polaków do podejmowania decyzji o posiadaniu większej rodziny. „Rząd polski dokonał zasadniczego zwrotu w polityce społecznej, wprowadzając program „Rodzina 500+”- finansowego wsparcia rodzin w kosztach rodzicielstwa oraz stworzenia warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie – mówiła minister Rafalska na VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

Europejska Konfederacja Dużych Rodzin

Europejska Konfederacja Dużych Rodzin (ELFAC) formalnie powstała w 2004 r., gromadząc Stowarzyszenia Dużych Rodzin w Europie. Konfederacja reprezentuje ponad 50 milionów obywateli europejskich, którzy pochodzą z prawie 9 milionów dużych rodzin. Głównym jej celem jest reprezentowanie interesów ekonomicznych i społecznych rodzin z dziećmi, a w szczególności dużych rodzin.

źródło: Centrum Informacyjne Rządu