Akcja gdańskiego CBA udaremniła próbę uzyskania w sposób niezgodny z prawem blisko 5 mln zł dotacji ze środków publicznych. Zatrzymany przez CBA Wojciech K., przedstawiciel spółki z siedzibą w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, usłyszał już zarzuty. W tle spółka z „raju podatkowego”.

 Wojciech  K., przedstawiciel  spółki z siedzibą w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (na terenie podstrefy Pomorskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej),  już wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa i oszustwa kapitałowego –  doprowadzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2012-2015 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkich rozmiarów  – blisko 7 mln zł.

W ustalonych przez śledczych dwóch przypadkach uzyskał dla gdańskiej spółki dotacje ze środków publicznych wprowadzając w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia tych środków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, przedkładając podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty o istotnym znaczeniu  dla uzyskania milionowych dotacji, wystawione rzekomo przez jedną ze spółek z siedzibą w tzw. raju  podatkowym – w amerykańskim Delaware. Wg ustaleń prowadzących sprawę  ta zagraniczna spółka była powiązana z Wojciechem K.

Najnowsze ustalenia CBA wskazały, że mężczyzna w 2016 r. nadal usiłował prowadzić swój proceder, starając się wykorzystywać podobny mechanizm. Funkcjonariusze CBA ujawnili, że w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dotacji dla tej samej gdańskiej spółki wprowadził w błąd Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju, przedstawił podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty o istotnym znaczeniu, usiłując doprowadzić EFRR do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkich rozmiarów. Nie osiągnął jednak swego celu.

Akcja gdańskiego CBA szybko udaremniła próbę uzyskania w sposób niezgodny z prawem  blisko 5 mln zł dotacji ze środków publicznych – unijnych.

Funkcjonariusze CBA z Gdańska dokonali przeszukań w dwóch placówkach bankowych, kilku  biurach i mieszkaniach. Zabezpieczono szereg dokumentów, dane i nośniki komputerowe, w tym świadczące o tym, że Wojciech K. mógł brać udział w zakładaniu  firm w tzw. rajach podatkowych.  Agenci CBA zabezpieczyli także materiały związane ze sprawą  w Ministerstwie Rozwoju.

Zatrzymany przez gdańskich agentów CBA Wojciech K.  usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zarzuty.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia delegaturze CBA w Gdańsku w całości. Do śledztwa zostały dołączone zawiadomienia złożone w 2016 r. przez nowy zarząd  Pomorskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej w Gdańsku.

CBA bada ewentualne powiązania i umowy wiążące w uprzednich latach Pomorską Specjalną  Strefę Ekonomiczną w Gdańsku  z tą gdańską spółką,  z podejrzanym Wojciechem K. oraz z firmami,  które mogły być zakładane przy jego udziale w „rajach podatkowych”.

WSK CBA