Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie na podstawie otrzymanych w dniu 9 sierpnia 2016 r. wyników próbki pobranej od zawodnika Tomasza Zielińskiego poinformowała o naruszeniu przez niego przepisów antydopingowych.

W próbce stwierdzono wysokie stężenie substancji o nazwie nandrolon (12 ng/ml; przy progu decyzyjnym wynoszącym 2,5 ng/ml).  Stwierdzenie substancji zabronionej oraz pozytywny wynik badania stanowią naruszenie przepisów antydopingowych. Zawodnik ma prawo do przeprowadzenia próbki „B”.

O wyniku badania zostali już poinformowani: zawodnik, PZPC, klub zawodnika, MKOl, PKOl oraz Komitet Organizacyjny IO w Rio de  Janeiro. Postępowanie dyscyplinarne zostanie podjęte przez właściwy organ.

„-Zaprzeczam, że cokolwiek brałem. To jest niemożliwe. Musielibyśmy z bratem być skończonymi idiotami, żeby wziąć nandrolon, który siedzi w organizmie 17 miesięcy i przyjechać na igrzyska. To jest niedorzeczne. To jakaś manipulacja, coś musiało zostać mi podrzucone w odżywkach” – zapewniał Adrian Zieliński w rozmowie z dziennikarzami w Rio de Janeiro.

źródło informacji: Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie/Kurier PAP