Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie od 10 do 12 sierpnia będzie osobiście brał udział w czynnościach procesowych w Niemczech, mających na celu wyjaśnienie okoliczności zabójstwa Polki dokonanego przez obywatela Syrii w dniu 24 lipca 2016 roku w Reutlingen.

Polskie śledztwo

Polski prokurator zapozna się także z całością materiału dowodowego zebranego w toku prowadzonego przez niemiecką prokuraturę postępowania.

Czynności realizowane przez polskiego prokuratora w Niemczech związane są z postępowaniem w sprawie zamachu, dokonanego 24 lipca w Reutlingen, w trakcie którego doszło między  innymi do spowodowania śmierci obywatelki RP, to jest o czyn z artykułu 118a par. 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 110 par. 1 kodeksu karnego.

Podejrzany Syryjczyk

Postępowanie prowadzone jest przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Zostało ono wszczęte z urzędu, a jego prowadzenie zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Równocześnie Prokuratura w Tubingen w Niemczech prowadzi śledztwo przeciwko obywatelowi Syrii podejrzanemu o dokonanie zabójstwa Polki oraz spowodowania obrażeń ciała u trzech innych osób.

źródło: Prokuratura Krajowa