Badacze z Laboratorium Biologicznego na wyspie Mount Desert odkryli geny wspólne dla wszystkich gatunków zwierząt, zdolne do regeneracji kończyn. Streszczenie artykułu naukowców opublikowano na stronie centrum naukowego.

Biolodzy za pomocą technologii sekwencjonowania (ustalenia struktury DNA) zbadali genomy organizmów, które słyną ze swojej zdolności do odtwarzania utraconych płetw i łap: rybek akwariowych Danio rerio, ambystomy meksykańskiej, salamander (gatunek Salamandra) z jezior Meksyku i promieniopłetwych (klasa Actinopterygii), występujących w wodach Afryki.

Naukowcom udało się wyjawić mechanizmy genetyczne, obecne w każdym z badanych gatunków. Ponieważ wspólny przodek tych organizmów istniał 420 mln lat temu i jego potomkami jest większość współczesnych zwierząt, w tym ludzi, to ostatni powinni także posiadać odkryte geny. Te odcinki DNA odgrywają ważną rolę w tworzeniu blastemy — masy komórek, które gromadzą się w ranie po amputacji kończyny. Z niej w przyszłości wyrośnie nowa kończyna w zamian straconej.

Na geny wpływa sieć regulatorowych molekuł — mikroRNA, które wyłączają aktywne odcinki DNA. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu mechanizmy regeneracji tkanek u człowieka nie są tak aktywne, jak u zwierząt. Jeśli wpłynąć na mikroRNA, to w przyszłości mogą zostać opracowane nowe metody leczenia, sprzyjające szybkiemu gojeniu ran i zmniejszeniu ryzyka infekcji a także odtwarzaniu straconych rąk i nóg.