Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód wniosek o umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Adrianowi M. i zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Podstawą skierowania takiego wniosku jest art. 324 kodeksu postępowania karnego.

Biegli zbadali podejrzanego

Z uwagi na zaistniałą wątpliwość co do poczytalności podejrzanego Adriana M. w toku postępowania przygotowawczego został on poddany badaniu sądowo-psychiatrycznemu, a następnie obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

W opinii biegłych podejrzany Adrian M. w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał z przyczyn chorobowych zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tych czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli wskazali, że wymaga on systematycznego leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynów zabronionych podobnych do tych, które są mu obecnie zarzucane. W ocenie biegłych podejrzany Adrian M. wymaga umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

Zatrzymanie na terenie Niemiec

Adrian M. podejrzany jest m.in. o to, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Wołczkowie uprowadził 10-letnią dziewczynką i pozbawił ją wolności, a następnie samochodem wywiózł do Niemiec.

W toku postępowania ustalono, że podczas jednego z postojów dziewczynka podjęła próbę ucieczki. Podejrzany Adrian M. pobiegł jednak za nią, przewrócił i ciągnąc za ręce wrzucił do samochodu. W wyniku tego zdarzenia u pokrzywdzonej dziewczynki doszło do złamania trzonu obu kości strzałkowej i piszczelowej podudzia lewego.

W wyniku podjętych przez policję i prokuraturę intensywnych działań poszukiwawczych uprowadzonej dziewczynki jeszcze w dniu 14 kwietnia 2015 roku podejrzany Adrian M. został zatrzymany na terenie Niemiec. Uprowadzona dziewczynka została uwolniona i przekazana opiekunom.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku, w ramach realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania, podejrzany został przekazany do Polski.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa