Ruszył internetowy portal www.zapisyterroru.pl, na którym umieszczono zeznania Polaków, składane po II wojnie światowej przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich.

Portal utworzył Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Znalazły się na nim między innymi zapisy zeznań, dotyczących rzezi mieszkańców warszawskiej Woli w sierpniu 1944 roku, obozu zagłady w Treblince, egzekucji na Pawiaku i na ulicach Warszawy, a także działań hitlerowców przeciwko polskiej inteligencji i Kościołowi.

Zeznania składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich stanowią jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. Choć wykorzystywano je w postępowaniach sądowych i badaniach historycznych, wciąż pozostają mało znane. Rzadko sięgają po nie zagraniczni historycy i twórcy kultury. Jak podkreśla Ośrodek Badań nad Totalitaryzmem, dzięki uruchomieniu portalu dotrą do szerokiego grona odbiorców, a dzięki tłumaczeniom na język angielski trafią do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce.