Plaża, miłe, nieznane towarzystwo, wspólna zabawa przy muzyce i alkoholu, to tylko niektóre sytuacje, w których każdy może stać się ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, zwłaszcza, że sezon wakacyjny już trwa.
Pamiętaj:
Nie przyjmuj od nieznanych osób żadnych napojów, nie ma pewności, czy zaproponowany napój nie zawiera środków nasennych lub odurzających.
Spacerując w porze wieczorowej, nigdy nie chodź „na skróty”, trzymaj się miejsc uczęszczanych i dobrze oświetlonych.
Podróżując środkami komunikacji miejskiej w porze nocnej siadaj zawsze w grupie kilku osób lub blisko kierowcy, nie podróżuj pociągiem w pustym przedziale.
Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną Ci osobę, nie korzystaj z tzw. ”okazji”.
Jeśli już staniesz się ofiarą przestępstwa natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.
Policja przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności są ścigane z urzędu. Dotyczy to przestępstw:
– zgwałcenie (art. 197 kk)
– wykorzystanie seksualne bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej (art. 198 kk)
– seksualne nadużycie stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia (art. 199 kk)
Źródło: KWP Gdańsk