AppleMark

W związku z publikacjami medialnymi Prokuratura Krajowa poinformowała, że Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie kwestionował zasadności samego zatrzymania i przesłuchania osób, które 1 sierpnia tego roku namalowały na nagrobku Bolesława Bieruta na warszawskich Powązkach napis „Kat”.

Gwarantował, że dalsze postępowanie będzie prowadzone rzetelnie. Decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, który uznał zatrzymanie sprawców za zasadne, dotyczy wyłącznie zażaleń złożonych przez ich pełnomocnika, który w odróżnieniu od Prokuratora Generalnego kwestionował zatrzymanie.
Dzień po incydencie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Zbigniew Ziobro podjął interwencję mającą jedynie na celu skrócenie dalszego okresu przetrzymywania sprawców z uwagi na to, że po ich przesłuchaniu prokuratorzy nie widzieli powodu przetrzymywania ich przez kolejne ponad 24 godziny. Należy też zwrócić uwagę, że z uzasadnienia decyzji sądu nie wynika, iż wypuszczenie sprawców było przedwczesne. Decyzja Prokuratora Generalnego jedynie istotnie skróciła czas zatrzymania i nie była przedmiotem oceny, a tym bardziej krytyki sądu.
Minister uznał, że dalsze przetrzymywanie sprawców było niezasadne, bowiem ustalono ich tożsamość, nie było obawy, że będą się ukrywać, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, a ich czyn nie jest zagrożony wysoką karą.
Postępowanie wobec osób zatrzymanych toczy się dalej. Jeśli prowadzący je prokurator uzna to za stosowne, wystąpi do sądu z aktem oskarżenia.
 
źródło: Prokuratura Krajowa