Niemal 150 mln zł miał stracić Skarb Państwa w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi przy obrocie miedzią. Prokuratura Krajowa oskarżyła w tej sprawie 42 osoby. Proces ma się toczyć przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

Grupa miała sprowadzać do Polski z państw UE złom miedziowy i katody miedziowe. Nabywcami były firmy zarejestrowane w Polsce, które, zdaniem prokuratury, nie płaciły należnego podatku VAT.
– Za pośrednictwem łańcuszka firm towar odsprzedawany był ostatecznym nabywcom wyłącznie na papierze. Firmy były następnie zamykane lub odsprzedawane, a reprezentujące je osoby ukrywały się – podała Prokuratura Krajowa.

W śledztwie ustalono, że miedź – inaczej niż to wynikało z faktur sprzedażowych – trafiała od dostawcy z Austrii lub Włoch bezpośrednio do firmy będącej rzeczywistym nabywcą. „Po dostarczeniu towaru następowała zapłata, w tym na rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne. Część pieniędzy stanowiąca zysk przestępców wybierana była przez podstawione osoby w formie gotówkowej” – podano.

Zdaniem prokuratury w oszustwach podatkowych uczestniczyło około 70 firm, a straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosły co najmniej 148 mln zł.

ban/Kurier PAP