W 2015 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 73,6 lat, natomiast kobiety 81,6 lat – poinformował GUS. W porównaniu z 1990 r. żyjemy jednak dłużej odpowiednio o 7,4 i 6,4 lat. Mężczyźni żyją najkrócej w woj. łódzkim.  

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej zmniejszyło się zatem w stosunku do roku poprzedniego o 0,2 roku, a płci żeńskiej utrzymało się na tym samym poziomie. W porównaniu z 1990 r. żyjemy jednak dłużej odpowiednio o 7,4 i 6,4 lat.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, występuje nadumieralność mężczyzn, jednak skala tego zjawiska jest znacznie wyższa. Mimo, iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 lat; w 2001 – 8,2), nowa dekada przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 – w latach 2006-2008. Obecnie różnica ta wynosi 8 lat.

Zjawisko nadumieralności mężczyzn obserwowane jest we wszystkich grupach wieku. W 2015 r. wieku 18 lat nie dożyło 0,8% mężczyzn, wśród kobiet – wieku pełnoletniości nie dożyło 0,6%. Różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. Wieku pełnej aktywności zawodowej, tj. 45 lat nie dożyło 5,0% mężczyzn i 1,9% kobiet, natomiast wieku 75 lat – aż 46,8% mężczyzn i 23,7% kobiet.

W 2015 r. przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 59 lat, natomiast dla dziewczynki 67. W porównaniu z 1990 r. jest to o 5,9 lat więcej w przypadku chłopców i o 5,2 roku więcej w przypadku dziewcząt. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 30,8 lat dla mężczyzn i 37,6 lat dla kobiet, co w stosunku do 1990 r. oznacza wydłużenie przeciętnego trwania życia mężczyzn o 4,7 roku, kobiet o 4,6 roku.

W 2015 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 74 lata, tj. o rok więcej niż mężczyzn na wsi, natomiast mieszkanki miast żyły średnio 81,5 lat, czyli o 0,2 roku krócej niż kobiety na wsi. Obecnie w miastach kobiety żyją o 7,5 lat dłużej niż mężczyźni (w 1991 r. – prawie 9; w 2001 – 7,8), natomiast na wsi o 8,7 lat (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).

Nadal utrzymuje się duże regionalne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia. W województwie łódzkim średnia długość trwania życia mężczyzn jest najkrótsza w Polsce – w 2015 r. wynosiła 71,4 lat. Jest to o 3,7 roku mniej niż w województwie małopolskim, które od lat jest wiodącym pod względem długości trwania życia.

Zróżnicowanie średniego trwania życia kobiet w przekroju wojewódzkim jest mniejsze – maksymalna różnica wynosi 2,3 roku. Najkrócej żyją mieszkanki województwa śląskiego i łódzkiego – 80,3 i 80,4 lat. Wieku co najmniej 82,5 lat dożywają kobiety mieszkające w województwie podkarpackim i podlaskim.

W ubiegłym roku najkorzystniejsze parametry trwania życia zanotowano w Krakowie i w Warszawie (mężczyźni powyżej 76 lat, kobiety powyżej 82 lat). Na tle tych miast bardzo niekorzystnie wypada Łódź i podregion katowicki.

Przeciętne trwanie życia mężczyzn w tych podregionach jest krótsze od średniej dla miast odpowiednio o 2,8 i 2,0 lata, zaś kobiet o 1,9 i 2,6 lat.

Źródło: GUS

mp/Kurier PAP

Zobacz również: