Businessman Touching a Graph Indicating Growth
Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce – w czerwcu spadło do 8,8 procent – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To mniej o 0,3 punktu procentowego niż w maju.

Dane te potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Powodów spadku bezrobocia jest kilka. To efekt między innymi prowadzonych prac sezonowych, ale także wzrostu popytu na pracowników spowodowany niezłym tempem rozwoju gospodarczego. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy.

Zdaniem analityków w kolejnych miesiącach sytuacja na naszym rynku pracy może się w dalszym ciągu poprawiać. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła blisko milion 400 tysięcy.

Także i dane gospodarcze pokazują dobre na stroje w Polskiej gospodarce. W pierwszym półroczu w większości obszarów polskiej gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale była nieco lepsza niż w pierwszym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu zwiększyła się w skali roku o 4,4%. Niższa za to była produkcja budowlano-montażowa – o 11,9%.

Sprzedaż detaliczna w I półroczu br. zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 5,0%, a w czerwcu br. wzrosła odpowiednio o 6,5 procent.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 6 miesiącach tego roku były niższe niż przed rokiem w tym samym czasie o 0,9 procenta.