Nowa ustawa o TK „jest sprzeniewierzeniem się zasadzie trójpodziału władzy i otwiera drogę do nieskrępowanej Konstytucją dyktatury większości parlamentarnej” – czytamy w wydanym stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce i zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że nowa ustawa paraliżuje prace Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko dostępne jest tutaj.

źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka