Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich nominował „Rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” w Podkowie, do nagrody w X edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem prezydenta RP.

Konkurs organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich, ma na celu kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju. Odbywa się to poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie i jakościowo nie odbiegających od aktualnych światowych trendów w tej dziedzinie.

Dotyczy to także promocji różnych rozwiązań, które mają tworzyć nową jakość polskiej przestrzeni i wysoką wartość społeczną, a co za tym idzie – poprawę warunków bytowych, integrację lokalną i jakość życia mieszkańców. Chodzi również o jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych dla celów lokalnych i regionalnych oraz przywracanie kulturowej tożsamości, chronienia walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Sama nominacja jest bardzo dużym wyróżnieniem. Jednocześnie utwierdza mnie w przekonaniu, że obrany kierunek i pomysł na rewitalizację przestrzeni publicznych w Podkowie Leśnej jest jak najbardziej słuszny – stwierdza burmistrz Podkowy Artur Tusiński.

am

fot.podkowa.pl

Zobacz również: