System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie chroni skutecznie pieszych i rowerzystów – alarmuje w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

Resort infrastruktury i budownictwa podkreśla, że bezpieczeństwo m.in. pieszych to dla resortu priorytet.

Kontrolerzy NIK przyznali, że ogólny stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich pięciu latach wyraźnie się poprawił, co – jak podkreślili – widać w danych.

– W porównaniu z 2010 r. liczba wypadków drogowych w 2015 r. zmalała o 15 proc. – o 5 tys. 865; liczba poszkodowanych zmniejszyła się o 19 proc. – 10 tys. 116 osób, w tym liczba ofiar śmiertelnych aż o 25 proc. – o 969 osób. W 2015 r. odnotowano 32 tys. 967 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 42 tys. 716 osób, z czego śmierć poniosło 2 tys. 938 osób – informuje NIK.

Mimo to – według kontrolerów – nadal w Polsce co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Wzrasta też liczba wypadków z udziałem rowerzystów – w 2015 r. w porównaniu z 2010 r. było ich więcej o 18,3 proc., a liczba poszkodowanych rowerzystów wzrosła o 16,9 proc.

– Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wyróżnia się wyjątkowo wysokim zagrożeniem niechronionych uczestników ruchu – w Unii stanowią oni 28 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych, a więc o 13 proc. mniej niż w Polsce.

Ponadto, wbrew obiegowym opiniom, ogromna większość poszkodowanych to wcale nie pijani lub niewidoczni piesi czy rowerzyści. Ofiarami są często dzieci i osoby starsze, ginące w ciągu dnia na nowych lub dopiero co zmodernizowanych drogach – podkreślają autorzy raportu.

Problem, na który zwraca uwagę NIK, to niedostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb pieszych i rowerzystów.

– Trasy rowerowe stanowią w Polsce zaledwie ok. 3 proc. łącznej długości sieci dróg publicznych i budowane są przede wszystkim w aglomeracjach miejskich. W konsekwencji rowerzyści poruszają się najczęściej po jezdni.

Z wyników kontroli wynika, że w ostatnich latach sytuacja rowerzystów nie uległa znaczącej poprawie. W latach 2011-2015 na sieci dróg administrowanych przez skontrolowane jednostki zarządzające drogami nie zmieniła się w zasadniczy sposób ani długość, ani ilość infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

We wszystkich skontrolowanych jednostkach nie uległ zmianie lub odnotowano tylko niewielki przyrost tzw. infrastruktury liniowej – chodzi o drogi i pasy ruchu dla rowerów, chodniki i pobocza – zaznaczono w raporcie.

Podobnie – jak podkreśla NIK – jest w przypadku tzw. infrastruktury punktowej – chodzi o przejazdy dla rowerzystów, przejścia dla pieszych, śluzy rowerowe, kładki i tunele dla pieszych i rowerzystów, wyspy azylu dla pieszych oraz sygnalizację świetlną.

Rzeczniczka MIiB Elżbieta Kisil  poinformowała trwają prace m.in. nad opracowaniem wytycznych wyznaczania przejść dla pieszych oraz organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.

– Opracowania te pozwolą na wdrożenie katalogu dobrych praktyk inżynieryjnych w zakresie budowy infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, a także związanych z tym przepisów. Będą z nich mogli korzystać zarządcy dróg, w tym samorządowych, w stosunku do których NIK zgłaszał najwięcej zastrzeżeń – wyjaśniła Kisil.

Nad bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów drogowych co pewien czas toczą się w Polsce publiczne debaty. W październiku 2015 r. Senat odrzucił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która miała dać pierwszeństwo pieszym oczekującym przed przejściem dla pieszych.

źródło informacji: Kurier PAP