Mając na uwadze bezpieczeństwo miłośników festiwalu, podczas trwania XXII „Przystanku Woodstock” wzorem lat ubiegłych obowiązywał będzie całkowity zakaz wykonywania wszelkich lotów. Obostrzenie to dotyczy również bezzałogowych statków latających tzw. dronów czy też miłośników lotni i motolotni oraz innych konstrukcji dopuszczonych do korzystania z przestrzeni powietrznej. Warto o tym pamiętać.

Bezpieczeństwo podczas tak wielkiej imprezy musi być zapewnione w każdym aspekcie. Istotną kwestią jest również ruch powietrzny, który w przypadku braku ograniczeń mógłby powodować liczne i bardzo poważne zagrożenia dla uczestników festiwalu. Stąd już na początku kwietnia, zgodnie z przepisami prawa lubuska Policja zwróciła się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wyznaczenie Rejonu Ograniczeń Lotów. Tymczasowa rezerwacja przestrzeni skutkująca całkowitym zakazem wykonywania lotów obowiązywać będzie od 13 lipca do 17 lipca 2016 roku.

KGP