Ratownicy uczyli ratowania

23 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kampinosie wzięły udział w praktycznej lekcji z udzielania pierwszej pomocy.
Szkołę Podstawową w Kampinosie odwiedziła załoga karetki pogotowia. Ratownicy medyczni pokazywali uczniom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy m.in. sprawdzanie oddechu, układanie rannego w pozycji bocznej, zakładanie kołnierza usztywniającego.
Ponadto dzieci mogły zobaczyć transport rannego na noszach oraz pracę urządzeń do ratowania życia, zainstalowanych w karetce. Uczniowie słuchali z wielkim zaciekawieniem, a także bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych.

Zobacz również: