Utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP, zakłada „pomostowa” ustawa medialna, którą Sejm uchwalił w środę wieczorem.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 227 posłów, przeciw – 207, wstrzymał się jeden poseł.
RMN ma liczyć pięciu członków, z których trzech ma powoływać Sejm, a dwóch – prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat.
Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne. Jeśli któryś z nich z tego nie skorzysta – prawo do zgłoszenia kandydatów przejdzie na kolejny pod względem liczebności klub.

Ustawa znosi też podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

Źródło: Kurier PAP

Zobacz również: