Ponad 384,7 tys. złożonych wniosków, 712,5 tys. wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 355,4 mln zł to stan realizacji programu Rodzina 500 plus w województwie mazowieckim. Tylko rodziny, które złożą wniosek do końca czerwca, otrzymają świadczenie z wyrównaniem za okres trzech miesięcy.

Świadczenie wychowawcze
Do 16 czerwca 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ponad 512,4 mln zł dotacji na realizację programu. Wszystkie 314 gmin w województwie mazowieckim wydaje decyzje (271,5 tys. pozytywnych – 71,5 proc.) i realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych. Na Mazowszu gmina Jastrząb jako pierwsza zrealizowała wszystkie wypłaty. Łącznie gminy wypłaciły ponad 702 tys. świadczeń na łączną kwotę ponad 350,6 mln zł. Najwyższa kwota przekazywana jednej rodzinie to 6 tys. zł. W wojewódzkie mazowieckim uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 460 tys. dzieci. W 106 gminach przyznano świadczenie wychowawcze większej liczbie dzieci niż planowano, najwięcej w Piasecznie i Radomiu. Łącznie wpłynęło 380 tys. wniosków, z czego ponad 269 tys. (70,9 proc.) złożono w formie papierowej.

Piecza zastępcza
Do 15 czerwca złożono ponad 4,7 tys. wniosków i wydano ponad 5 tys. decyzji na dofinansowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Mazowieckie powiaty, które zgłosiły zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymały całą kwotę potrzebną na wypłatę świadczeń. Łącznie z budżetu państwa przekazano ponad 6,3 mln zł., z czego mazowieckie powiaty wypłaciły 4,8 mln zł.

Od 1 kwietnia po województwie mazowieckim jeździ specjalnie oznakowany bus, a od 13 kwietnia dwa busy. Można w nim złożyć wniosek oraz uzyskać informacje na temat programu, w tym sposobu wypełnienia dokumentów. Do 17 czerwca bus stacjonował w 203 gminach (w tym dzielnicach Warszawy). Ponadto odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na stronie internetowej urzędu pod banerem Rodzina 500 plus . Poza podstawowymi informacjami publikowane są tam również aktualności. Baner ma 12 tys. wyświetleń. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię (22 695 71 22), która jest czynna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Pracownicy urzędu odbierają od 100 do 160 telefonów dziennie. Łącznie do 15 czerwca odebrano ich 7,6 tys. Najczęstsze trudności zgłaszane telefoniczne związane są m.in. z ustaleniem dochodu rodziny i wypełnieniem wniosku.

Anna Szczygieł
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego