Spotkania ze sztuką ludową, rękodziełem i folklorem w ogródku przy Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku zaplanowano w każdy weekend od 28 maja do 11 września 2016 r. Jarmark to kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i pomorskich produktów regionalnych, sprzedaż książek, możliwość zapoznania się z tradycyjnym rzemiosłem i działalnością artystów ludowych.

Jarmark zorganizowany przez Oddział Etnografii MNG stanowi formę upowszechnienia sztuki ludowej, rękodzieła i folkloru. Umożliwia promocję regionalnym twórcom. Jest płaszczyzną spotkań ze sztuką ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, możliwością zapoznania się z tradycyjnymi rzemiosłami, rękodziełem i działalnością artystyczną. Przestrzeń jarmarku udostępniana jest również osobom zajmujących się tworzeniem etnodizajnu regionalnego oraz przedstawicielkom kół gospodyń wiejskich zajmujących się wyrobem produktów regionalnych.

Stałe punkty w programie Letniego Jarmarku Etnograficznego:

  • kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i produktów regionalnych Pomorza Gdańskiego
  • sprzedaż książek promujących regiony
  • pokazy i warsztaty twórczości ludowej
Zobacz również: