W związku z kierowanymi do prokuratury zawiadomieniami, m.in. ze strony  Centrum Monitoringu i Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Prokuratura Regionalna w Krakowie wszczęła śledztwa w sprawie bezprawnych nacisków na media, utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej, inwigilacji dziennikarzy, a także spowodowania strat Skarbu Państwa przy prywatyzacji spółki Presspublica.

Z uwagi na fakt, że śledztwo dotyczy fundamentalnych, gwarantowanych Konstytucją RP wartości, jak wolność prasy i wolność wypowiedzi, a także budzi szczególne zainteresowanie środowiska dziennikarskiego, o decyzji prokuratury poinformował osobiście na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Niezależność dziennikarska nie może ustępować politycznym naciskom. Dla wiarygodności mediów jest ważne, aby wszelkie tego rodzaju sytuacje, które dodatkowo rodzą podejrzenia popełnienia przestępstwa, do gruntu wyjaśniać – powiedział.

Zaznaczył, że celem prowadzonego przez niezależną prokuraturę postępowania jest wyjaśnienie podstawowych dla wiarygodności mediów kwestii, które zostały podniesione w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. – Chcę, aby Polska była krajem, w którym przestrzegane są podstawowe gwarancje niezależności pracy dziennikarskiej. Dziennikarz nie może być stawiany w kolizji sumienia pomiędzy pisaniem prawdy a presją polityczną, wywieraną na niego poprzez nielegalne działania oficjalnych czynników, ludzi władzy, z wykorzystaniem służb specjalnych czy innych mechanizmów władzy – podkreślił.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zwrócił również uwagę, że śledztwo zostało wszczęte m.in. z inicjatywy środowiska dziennikarskiego, któremu zależy na respektowaniu wolności mediów.

Do prokuratury w ostatnim okresie wpłynęło kilka zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych przede wszystkim z naruszeniem wolności prasy:

– Zawiadomienie Centrum Monitoringu i Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 44 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe, polegającego na nadużywaniu stanowiska lub funkcji przez działanie na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie, w związku z informacjami zawartymi w artykule Cezarego Gmyza >>Rozmowa Kulczyk – Graś i zmiana redaktora naczelnego „Faktu”<< („Do Rzeczy” z 25 kwietnia 2016 roku).

– Wniosek Posła na Sejm RP Piotra Liroya-Marca do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie utrudniania i tłumienia krytyki prasowej, polegających na podejmowaniu przez rzecznika rządu Donalda Tuska, Pawła Grasia, interwencji u kanclerz Niemiec Angeli Merkel w celu zmiany linii redakcyjnej dziennika „Fakt”, a także nakłanianiu biznesmena Jana Kulczyka do interwencji u niemieckich właścicieli gazety celem odwołania jej redaktora naczelnego.

– Zawiadomienie Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udziałem prokuratorów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przeszukaniu redakcji tygodnika „Wprost”, a polegającego na naruszeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu zastraszenia dziennikarzy tygodnika, którzy opublikowali zapis nagrań kompromitujących ówczesny rząd.

– Zawiadomienie Ministerstwa Skarbu Państwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze sprzedażą po zaniżonej cenie udziałów w spółce Presspublica na rzecz Gremi Grzegorz Hajdarowicz Zakład Pracy Chronionej i spowodowania znacznej szkody majątkowej dla Skarbu Państwa.

Prokuratura, w ramach prowadzonych postępowań, podejmie wszelkie czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia kwestii podniesionych w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w publikacji tygodnika „Do Rzeczy”, do której odwołują się autorzy zawiadomień, a także ewentualnych innych wątków, które mogą się pojawić w toku śledztwa.

źródło: Prokuratura Generalna