Zgłoszenie kandydatury Łodzi do organizacji wystawy tematycznej EXPO 2022 na 159. Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Biura Wystaw – to główny cel wizyty wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w Paryżu w dniach 15-16 czerwca 2016 r. Wicepremier odwiedzi także m.in. Instytut Literacki „Kultura” w Maisons-Lafitte oraz obejrzy mecz Polska–Niemcy na Euro 2016.
Swoją wizytę w Paryżu wicepremier rozpoczął od spotkania z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Biura Wystaw (Bureau International des Expositions) Vicente Loscertalesem, a następnie wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym BIE.
„Rzeczpospolita Polska chce dołączyć do prestiżowego grona organizatorów EXPO. Chcemy pokazać nasz ponadtysiącletni dorobek kulturowy i przemiany zachodzące od ponad 25 lat w Europie Środkowo-Wschodniej, w regionie który nigdy dotąd nie gościł EXPO. Mam zaszczyt przekazać Państwu informację, iż Rzeczpospolita Polska składa swoją kandydaturę do organizacji EXPO International 2022 w Łodzi” – mówił wicepremier prof. Piotr Gliński.
„Chcemy skupić się na tematyce rewitalizacji miejskiej poprzez organizację Expo International 2022 w mieście szczególnym, ciężko doświadczonym przez postindustrialny upadek, z którego miasto to konsekwentnie się podnosi” – powiedział minister kultury.
Jako temat wiodący Expo 2022 prof. Gliński zaproponował kompleksową rewitalizację terenów miejskich; ideę odzwierciedlać ma hasło „City Re:Invented”.
Wicepremier zaznaczył, że zdecydowanie i determinację rządu w staraniach o organizację Expo 2022 potwierdza obecność na Zgromadzeniu przedstawicieli polskich władz centralnych, regionalnych i lokalnych, pracujących wspólnie nad projektem.
Wicepremier złożył na ręce Sekretarza Generalnego BIE list notyfikujący, podpisany przez premier Beatę Szydło, w którym polski rząd wyrażę wolę organizacji wystawy EXPO 2022 w Łodzi. „Wystawa będzie poświęcona rewitalizacji obszarów miejskich i uniwersalnym wyzwaniom urbanistycznym stojącym przed światem” – czytamy w liście. Wystawa miałaby się odbyć w terminie od 15 czerwca do 15 września 2022 roku.
„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje pełne poparcie dla inicjatywy organizacji w Polsce Międzynarodowej Wystawy w 2022 roku (…) Wolą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest zorganizowanie unikatowej Międzynarodowej Wystawy w 2022 r., w sercu trzeciego największego polskiego miasta, które przechodzi proces głębokiej rewitalizacji, stanowiąc tym samym żywe zobrazowanie proponowanego tematu przewodniego Wystawy” – napisano w liście.
Największa światowa wystawa
EXPO to największa światowa wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Pierwsza wystawa EXPO, utworzona przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (BIE), została otwarta w 1851 roku w Londynie.
BIE powstało w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez większość państw Ligi Narodów. Działa w oparciu o Konwencję Paryską z 1928 roku, która nadała ramy prawne Wystawom Światowym. To właśnie BIE przyznaje prawa do organizacji Wystaw i nadzoruje przygotowania do nich. Prawo głosu w BIE mają kraje członkowskie (obecnie jest ich 168) – po jednym głosie każdy kraj.
Polska jak dotąd nie gościła jeszcze wystawy EXPO. Miasto Wrocław starało się o organizację EXPO World 2010 (wygrał Szanghaj – Chiny) i International EXPO 2012 (wygrało Yesou – Korea Płd.). Tym samym inicjatywa Miasta Łodzi dotycząca ubiegania się o zorganizowanie International EXPO w 2022 roku w Polsce ma szansę doprowadzić do zrealizowania pierwszej wystawy EXPO w naszym kraju.
Jeśli Łódź uzyska prawo do organizacji Expo, to – według studium wykonalności przygotowanego przez Deloitte – w 2022 r. miasto odwiedzi przeszło 8 mln gości w ciągu 3 miesięcy trwania wydarzenia. Na obszarze tzw. Nowego Centrum Łodzi powstanie teren wystawy obejmujący 25 ha oraz infrastruktura transportowa konieczna do obsłużenia Expo.
Łódź jest pierwszym kandydatem zgłoszonym do organizacji Expo 2022; kontrkandydaci będą mogli zgłaszać swoje aplikacje do połowy grudnia br. Decyzja BIE w tej sprawie zostanie www.mkidn.gov.pl

fot.: materiały Ambasady RP w Paryżu