Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych jest porozumieniem podmiotów działających w branży kolejowej, którego celem jest wspólne działanie m.in. na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei w Polsce oraz integracji środowiska kolejowego. Porozumienie w sprawie współpracy spółek kolejowych zostało podpisane 13 czerwca 2016 r.

Do stołu, przy którym zostało zawarte porozumienie, zasiedli przedstawiciele 11 spółek, wśród których znalazły się:„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo  sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Spotkanie podmiotów zrzeszonych w Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych odbyło się 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Kolei Mazowieckich przy ul. Brzeskiej 12. Wypracowano wówczas główne postanowienia, które mają przyświecać działalności Związku.

-To porozumienie jest dowodem naszej wspólnej chęci działania na rzecz kolei i w ogóle branży transportowej w Polsce. Wierzymy, że integracja wokół najważniejszych zadań oraz problemów naszego środowiska pozwoli nam działać skutecznie, a solidarna praca uwzględniająca interesy branży stanie się bazą dla tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju transportu,  w szczególności transportu kolejowego – powiedział Artur Radwan, prezes zarządu „Kolei Mazowieckich – KM”.

Wśród zadań, jakie stoją przed członkami Związku jest m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dotyczących integracji środowiska kolejowego, reprezentowanie i popieranie działań na rzecz członków Pracodawców i reprezentowanie ich interesów, w tym społecznych i gospodarczych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym związanymi z transportem publicznym, czy występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących branży kolejowej.

Inicjatywę tę poparł Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego: –Samorządowe spółki kolejowe są świetnym przykładem tego, jak można dobrze rozwijać transport. Śmiało można powiedzieć, że zrewolucjonizowały rynek przewozów lokalnych i regionalnych. Ale jak każde szanujące się przedsiębiorstwa nie mogą poprzestać na tym, co osiągnęły. Cieszy więc, że szukają sposobów na rozwój, że chcą mieć wpływ na kształtowanie tego sektora transportu. I co bardzo ważne – robią to razem. Można nawet konkurować między sobą ofertą, ale tylko gdy wspólnie zabiera się głos w sprawach najważniejszych dla kolejnictwa, można osiągnąć wymierne efekty. Mocno im kibicuję – podsumował inicjatywę marszałek Struzik.