Uczelnie do sprawdzania prac dyplomowych będą używały Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – zakłada poparta przez Senat nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym.  Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami uczelnie od roku akademickiego 2015/2016 miały obowiązek sprawdzania prac dyplomowych systemem antyplagiatowym. Wykorzystywały do tego celu różnego rodzaju systemy.

Zaakceptowana przez Senat ustawa przewiduje, że zamiast różnych systemów uczelnie do sprawdzania prac dyplomowych będą wykorzystywały Jednolity System Antyplagiatowy. Obowiązek sprawdzania prac będzie zaś przesunięty o dwa lata, do początku roku akademickiego 2018/2019.

Do tego czasu ma powstać Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Do końca 2018 r. – dwa lata później niż przewidują obecne przepisy – uczelnie będą miały obowiązek przekazania do repozytorium pisemnych prac dyplomowych obronionych po 2009 r.

Według nowych przepisów opracowanie JSA minister nauki zleci nadzorowanemu przez niego instytutowi badawczemu, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych.

Oznacza to, że obowiązek przygotowania systemu i administrowania nim spocznie na Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

– Wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest możliwe dzięki wykorzystaniu zasobów publicznych, którymi dysponuje państwo polskie. System będzie udostępniony w sposób nieodpłatny wszystkim jednostkom, które są zaangażowane w system edukacji wyższej – mówił w Senacie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: Kurier PAP

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ