1 czerwca inspektorzy WITD Kraków z Oddziału Terenowego w Nowym
Targu w drodze na punkt kontrolny zauważyli pojazd pomocy drogowej, którym
przewożony był drewniany domek gastronomiczny. Kierujący próbował
przejechać pod wiaduktem w Nowym Targu, jednakże nie było to możliwe z
powodu zbyt dużej wysokości przewożonego ładunku.

Ze względu na uzasadnione podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych
wymiarów, kierowcę skierowano na punkt kontrolny w miejscowości Rdzawka,
gdzie po szczegółowej inspekcji stwierdzono, że wysokość pojazdu wraz z
?domkiem” wynosi 4,53 m, co stanowi naruszenie przepisów ruchu drogowego.
W związku z powyższym, wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie
administracyjne zagrożone karą 2 000 zł, a pojazd usunięto na parking.

Zobacz również: