Odbyła się kolejna z serii debat na temat uchwały krajobrazowej. W debacie wzięli udział Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta, Janusz Sepioł, były senator, współtwórca ustawy krajobrazowej, Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i Marek Kuzak, prezes zarządu firmy AMS.
Jak zaznaczyła Elżbieta Koterba na początku dyskusji, „miasto od dawna zabiegało o regulacje” w tej sprawie. – Mieszkańcy Krakowa w internetowej ankiecie jednoznacznie ocenili, że władze miasta powinny zająć się uporządkowaniem przestrzeni – mówiła wiceprezydent.

Elżbieta Koterba zarysowała plan działań na najbliższe miesiące w sprawie podjęcia uchwały. – Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy konsultacje nad wstępnym projektem. Zaznaczam – wstępnym. Zachęcamy mieszkańców miasta do udziału w tej części projektu. Można to uczynić w lokalu przy Brackiej 10 i na stronie internetowej. Po wstępnych wynikach tej części przedstawimy dokument przedstawiający koncepcję, który też będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Potem projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, analogicznie jak w przypadku miejscowego planu zagospodarowania. Przyszły rok będzie okresem dostosowawczym. Od 2018 roku będziemy egzekwować nowe rozwiązania – zaznaczyła Elżbieta Koterba. Wiceprezydent Krakowa zapowiedziała, że chce, by miasto pod tym względem upodobniło się do najważniejszych stolic europejskich. Jak zaznaczyła Elżbieta Koterba: „Reklama ma być tłem, a nie podstawową rzeczą widoczną na każdym kroku”.

Z kolei Janusz Sepioł, jeden z współtworców ustawy krajobrazowej stwierdził, że nowe zasady „dają gminom szanse ustanowienia lokalnego prawa w sprawie małej architektury”. – Przez lata w tym zakresie panowała w Polsce doktryna absolutnej wolności, a przecież gospodarka przestrzenna to obszar, który powinien być regulowany. Pisali o tym nawet klasycy liberalizmu. Wszyscy odczuwamy brak regulacji. A przecież istnieją ograniczenia reklamy telewizyjnej czy radiowej. Czas uporządkować także reklamę w mieście – mówił Janusz Sepioł.

ZOBACZ WIDEO: Przestrzenne porządki w Krakowie
Marek Kuzak, prezes zarządu AMS wyraził zadowolenie, że Kraków pisze uchwałę krajobrazową, a nie tylko reguluje reklamy w mieście. – Ważne jednak, by nowe rozwiązania konsultować z kimś, kto się na tym zna – mówił Marek Kuzak.
Andrzej Zdebski z Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie stwierdził, że ustawa krajobrazowa to jeden z trudniejszych aktów. – Wszyscy się zgadzamy, że trzeba wprowadzić ład w przestrzeń naszego miasta – stwierdził. Zaznaczył, że zmiany muszą być kompleksowe i powinny uwzględniać także  prawa przedsiębiorców, którzy do tej pory inwestowali w reklamy.
Do 12 czerwca można konsultować koncepcję projektu uchwały. Ostatnia debata w ramach konsultacji odbędzie się 7 czerwca. Będzie to dyskusja medialna z udziałem mieszkańców w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Wszystkie informacje na temat uchwały krajobrazowej można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Urzędu Miasta Krakowa.
Przypominamy, że na stronie www.krakow.pl jest dostępna ankieta na temat projektu uchwały krajobrazowej. Im więcej osób ją wypełni, tym bardziej nowe prawo porządkujące miasto będzie przyjazne dla mieszkańców Krakowa. Zachęcamy do udziału!
www.krakow.pl
Fot. Wiesław Majka