Samorządy regionalne i lokalne, na terenie których znajdują się monumentalne zabytki, nie są w stanie utrzymać ich bez pomocy ze strony państwa – stwierdziła sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która obradowała w Reszlu.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz ’15) poinformował PAP, że na wyjazdowym posiedzeniu w Reszlu (warmińsko-mazurskie) komisja zajmowała się kwestią zabytków.

 „W tym obszarze jest parę ważnych kwestii, które wymagają namysłu” – powiedział poseł Maciejewski. Przyznał, że trzy z nich są najbardziej istotne. Pierwszą jest kwestia utrzymania zabytków. W ocenie posła Maciejewskiego członkowie komisji doszli do zgodnego wniosku, że samorządy regionalne i lokalne nie są w stanie same utrzymać monumentalnych zabytków, w przypadku Warmii i Mazur chodzi m.in. o gotyckie kościoły i zamki.

„Bez wątpienia państwo winno partycypować w ich utrzymaniu” – podkreślił poseł Maciejewski.

 W rozmowie z PAP zauważył, że z kwestią finansów wiążą się także renowacje zabytkowych obiektów. „W tej chwili przepisy są korzystniejsze w przypadku prac nazywanych inwestycjami. W przypadku „remontów” są mniej korzystne. Uważamy, że renowacja zabytku to nadanie drugiego życia, dlatego nie powinno się to wiązać z niekorzystnymi przepisami. Będziemy chcieli rozmawiać z resortem finansów o możliwości zmian w tym zakresie” – przyznał poseł Maciejewski.

Podkreślił, że jest to szczególnie ważne dla miast i miasteczek, które „niemal w całości są zabytkowe”, jak choćby Reszel.

Posłowie obradujący w Reszlu stwierdzili także, że zmian wymagają także relacje na linii samorząd-inwestor-konserwator zabytków. „Ludzie, z którymi się spotykaliśmy – samorządowcy i inwestorzy – przyznawali, że ta współpraca często nacechowana jest złośliwościami, nie ma chęci współpracy, a jest raczej utrudnianie sobie życia. Przecież w ratowaniu zabytków nie o to chodzi” – mówił Maciejewski.

Z informacji przekazanych PAP przez Andrzeja Maciejewskiego wynika, że posłowie na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie przyjęli żadnych stanowisk, ich ustalenia i wnioski wynikały z przeprowadzonych rozmów.

Komisja, której przewodniczy poseł Maciejewski we wtorek obradowała też w Mrągowie; zajmowała się sprawami partnerstwa publiczno-prywatnego.

CSI PAP

fot. reszel.pl