– Postanowiliśmy czynnie włączyć się w rozwiązanie problemu imigrantów. Uchodźcom należy pomagać w miejscach, w których są uchodźcami. Rząd stoi na stanowisku, że granice należy uszczelniać, stąd obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej w Macedonii – powiedział podczas wizyty w Macedonii Minister Mariusz Błaszczak.

Wizyta Szefa MSWiA była efektem prowadzonej od 5 maja do 19 czerwca wspólnej operacji polskiej Straży Granicznej z Policją Macedonii na granicy macedońsko-greckiej. Wyjazd funkcjonariuszy do Macedonii został poprzedzony szkoleniem zgrywającym, które odbyło się na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. W działaniach tych, bierze udział 30 polskich funkcjonariuszy SG, wyposażonych w pojazdy, broń osobistą, amunicję oraz sprzęt do nadzorowania granicy państwowej.  Polskie siły wsparcia są obecnie rozmieszone w mieście Gevgelija, zaś za kontrolę graniczną i ochronę granicy zielonej na tym obszarze odpowiedzialny jest Posterunek Policji Bogorodica.

Podczas wizyty minister Mariusz Błaszczak oraz Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA spotkali się z Mitko Chavkovem, szefem MSW w Macedonii. Tematem rozmów był kryzys migracyjny oraz pomoc, której strona polska udziela Macedonii w tym zakresie. Minister Mitko Chavkov podziękował Polsce oraz całej Grupie Wyszehradzkiej za zrozumienie sytuacji Macedonii oraz wysoko ocenił przyjazd kontyngentu polskiej Straży Granicznej.

– Macedonia została też realnie dotknięta zagrożeniami terrorystycznymi. Ze strony Polski istnieje gotowość do współpracy – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA zadeklarował, że po objęciu przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w lipcu, polityka uszczelniania granic będzie priorytetem.

***

Wyjazd funkcjonariuszy do Macedonii został poprzedzony szkoleniem zgrywającym, które odbyło się na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

W działaniach tych, bierze udział 30 polskich funkcjonariuszy SG, wyposażonych w pojazdy, broń osobistą, amunicję oraz sprzęt do nadzorowania granicy państwowej. Polskie siły wsparcia są obecnie rozmieszone w mieście Gevgelija, zaś za kontrolę graniczną i ochronę granicy zielonej na tym obszarze odpowiedzialny jest Posterunek Policji Bogorodica.

Straż Graniczna na terytorium Macedonii udziela wsparcia między innymi w realizacji czynności w związku z rejestracją wniosków o ochronę międzynarodową, bada autentyczność dokumentów, a także zapobiega nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi.

Należy podkreślić, że w maju na najbardziej dotkniętych zjawiskami migracyjnymi odcinkach granic Europy Południowej, pracę lokalnych funkcjonariuszy wspiera i będzie wspierać 93 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej.

źródło: MSWiA