Przypominamy, że 27 maja 2016 r. podróżni mogą korzystać z oferty bilet wycieczkowy. Bilet wycieczkowy to oferta, która obowiązuje w każdy piątek od godz. 18.00, w sobotę i niedzielę, jak również w każdy dzień ustawowo wolny od pracy do godz. 24.00 terminu ważności biletu. W związku z wydłużeniem obowiązywania oferty o 27 maja, bilet wycieczkowy będzie obowiązywał od 25 maja 2016 r. (środa) od godz. 18:00 do 29 maja 2016 r. (niedziela) do godz. 24:00.
Na podstawie biletu wycieczkowego będzie można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24:00 terminu ważności
biletu.

Katarzyna Łukasik
Biuro Prasowe
Koleje Mazowieckie