W miniona niedzielę, 22 maja Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie z Kampinosu świętowało 20-lecie swego powstania. Była to okazja do wspomnień, podsumowań oraz wręczenia dowodów uznania osobom, które działały z takim oddaniem przez minione dwie dekady. Posadzony został też Dąb Pamięci w alei  dębów w skansenie w Granicy.

Ani się obejrzeliśmy, jak minęło te 20 lat. Jesteśmy małym i dość nietypowym stowarzyszeniem. To raczej grupa działająca jak rodzina i ludzie bardzo z sobą zaprzyjaźnieni, którzy wspólnie pracują społecznie, starają się ocenić dziedzictwo narodowe i przyrodę naszego regionu, a także dbają o siebie. Jeśli ktoś ma jakieś problemy lub choruje, to reszta jest przy nim i go wspiera  – mówi Barbara Szułczyńska, prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Kampinoskie z Kampinosu i jedna z inicjatorek jego powstania.

Strażnicy przeszłości

 Towarzystwo Kampinoskie to jej wspólne dzieło oraz jej męża i zaprzyjaźnionego małżeństwa Wachników. Towarzystwo liczy od 20 do 25 członków. Od początku aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wśród imprez urządzanych cyklicznie przez nie jest m. in. czerwcowe szukanie kwiatu paproci, powiatowy przegląd twórczości ludowej, dzień bartnika i pszczelarza, uroczystości dożynkowe połączone z prezentacją wieńców. Skupieni w stowarzyszeniu starają się też przywrócić tradycje plecenia palm kampinoskich, pieczenia chleba, wyrobu sztucznych kwiatów i wieńców dożynkowych.

Remontujemy również za własne pieniądze stare kapliczki na leśnych polanach. Dla jednej z figurek uzyskaliśmy status zabytku. Ponadto prowadzimy naukę haftu ludowego, wyplatania koszyków, urządzamy wystawy rękodzieła artystycznego i urządzamy pokazy wieńców dożynkowych – mówią członkowie Towarzystwa Kampinoskiego.

Jak smakuje chleb wypiekany na warsztatach, mogli się zaproszeni goście przekonać na rocznicowym spotkaniu. Spróbowali również tradycyjnych produktów przygotowanych przez członków Towarzystwa. Przypomniano, że w 2007 roku dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Jerzy Misiak (obecny na jubileuszu), ówczesny dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, użyczył stary, drewniany dom w Granicy na terenie gminy Kampinos. Członkowie organizacji zadbali o obiekt. Posprzątali go, zagospodarowali i własnym sumptem wyposażyli. Po czym nazwali go Chatą Kampinoską i udostępnili do zwiedzania.

Dom można oglądać w soboty i niedziele od godziny 14.00 do 16.00 w okresie od 1 maja do 30 września. Chata stała się również miejscem spotkań członków Stowarzyszenia. W pobliżu i wokół niej odbywają się różne imprezy i działania twórcze. Wokół Chaty odbywają się również spotkania z seniorami. Ich celem jest zbieranie informacji o dawnych zwyczajach ludowych.

Śpiewali i gratulowali

Na uroczystość 20-lecia, właśnie przy Chacie Kampinoskiej w Granicy, przybyło wielu oficjalnych gości, szefowie zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza m. in. Stowarzyszenia „Cztery Krajobrazy”, „Ład na Mazowszu”, Stowarzyszenia Ułanów Jazłowieckich, władze samorządowe i mieszkańcy. Byli też przypadkowi turyści m.in. rowerzyści z Błonia.

Uroczystość rozpoczęła wspólnie odśpiewana piosenka o Kampinosie, do której słowa ułożyła Jadwiga Górecka, lokalna poetka. Przygrywał śpiewającym zespół Senior Band, który również zadbał o późniejszą muzyczną oprawę całości imprezy.

Podziękowania na piśmie 10 wybranym przedstawicielom Towarzystwa Kampinoskiego za ich pracę i zaangażowanie przekazał – Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. Natomiast wojewoda mazowiecki przekazał wszystkim członkom Towarzystwa swoje listy gratulacyjne. Oba podziękowania wręczała wyróżnionym Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos, która na koniec przekazała od kampinoskich samorządowców pamiątkową, pięknie grawerowaną plakietkę.

Potem poproszono wszystkich obecnych do wspólnej fotografii na tle Chaty Kampinoskiej. W końcu kawalkada ruszyła w kierunku Alei Dębów, gdzie zasadzony został Dąb Towarzystwa Kampinoskiego. Po drodze uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy Kapliczce Leśników w Granicy, gdzie z inicjatywy Zdzisława Wachnika odbywają się msze majówkowe i znajduje się pamiątkowa tablica ufundowana przez Towarzystwo Kampinoskie. Dąb Pamięci posadzili członkowie Towarzystwa Kampinoskiego wraz z obecnymi na uroczystości – byłym dyrektorem KPN, Jerzym Misiakiem, oraz obecnym Mirosławem Markowskim.

Jubileusz zakończyła wspólna zabawa przy muzyce zespołu Senior Band.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak