Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz węgierski minister zasobów ludzkich Zoltan Balog uczestniczyli w inauguracji Roku Kultury Węgierskiej. Uroczystość odbyła się w czwartek (19.05) w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Prof. Gliński zwrócił uwagę na związki między Polską a Węgrami, które są „równie długie, co tradycje naszych państwowości”. „Przez stulecia, nawet jeszcze w XX w., byliśmy sąsiadami. Fakt, że mimo istniejącej obecnie odległości geograficznej nasza szczególna relacja wyrażająca się w powiedzeniu +Polak, Węgier – dwa bratanki+ wciąż jest aktualna, a w ostatnim czasie szczególnie rozkwita, najlepiej świadczy o mocy i stałości więzów szacunku, współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej” – mówił.

„Nasi partnerzy z Węgier (…) zamierzają pokazać w Polsce wszystko to, co w kulturze węgierskiej jest najlepsze. Przez blisko 20 miesięcy będziemy mieli okazję zobaczyć szerokie spektrum węgierskiej działalności artystycznej, jak też zapoznać się z cennymi przykładami dziedzictwa kulturowego naszych przyjaciół. Wydarzenia węgierskiego sezonu kultury dotrą do wielu ośrodków miejskich w Polsce, nie tylko do Warszawy, ale i do Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Poznania, Łodzi, Gdyni, Katowic oraz wielu innych miejscowości” – zapowiedział.

Organizatorem wydarzeń podczas Roku Kultury Węgierskiej – m.in. koncertów, pokazów spektakli teatralnych, wystaw i przeglądów filmów – jest Węgierski Instytut Kultury im. Balinta Balassiego w Warszawie.

Kurier PAP