Przeciwnicy obecnego rządu zarzucają mu, że faktycznie kieruje nim  Jarosław Kaczyński. Co zdaniem wielu ma być bardzo niebezpieczne dla Polski.  Dlaczego? Tego już nie wyjaśniają. O co zatem chodzi prezesowi Prawa i Sprawiedliwości?  Czy jego plany zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat? Co tak bardzo niepokoi jego przeciwników?

Aby to wyjaśnić sięgamy do wywiadu, który z Jarosławem Kaczyńskim przeprowadził w 2011 roku,  Janusz Szostak (newsbook.pl).  Jedno z pytań brzmiało: – Jaka jest Polska Pana marzeń?

– Na to pytanie można odpowiedzieć krótko. Tak, jak napisał w swojej ostatniej książce mój Brat, który tam cytuje, co mu powiedział jakiś zachodni polityk na temat Turcji, że to jest poważny kraj. To znaczy taki, z którym trzeba się liczyć. To nie jest kraj dużo silniejszy gospodarczo od Polski. Moje marzenie o Polsce, to jest marzenie o poważnym i silnym kraju, z którym liczą się inni. Marzę o takiej Polsce, w której nie ma polityki transakcyjnej, która jest w stanie rozwiązywać problemy społeczne. Począwszy od tych, związanych na przykład z mieszkaniami, polityką rodzinną, a skończywszy na autostradach. O takiej Polsce, w której – może nie od razu, bo to jest proces nieco dłuższy – zrównalibyśmy się z tym, co na zachód od naszych granic. Ale żeby, po minięciu granicy zachodniej albo też południowej, nie było widać różnic. Abyśmy też jeździli po autostradach, wśród ładnych domów, w tej samej przestrzeni cywilizacyjnej. Takiej Polski chciałbym dożyć. – wyznał przed laty Jarosław Kaczyński, który przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, realizuje teraz te marzenia. Marzenia nie tylko swoje, ale także milionów Polaków.

Jednak, jak widać,  wizja silnej Polski niektórych mocno zatrważa.

jes