W sobotę 21 maja 2016 r. w Celestynowie zostały zorganizowane ćwiczenia, podczas których sprawdzono skuteczność służb na wypadek wystąpienia zagrożeń komunikacyjnych w transporcie kolejowym.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu otwockiego oraz służb i instytucji współdziałających z systemem zostały przeprowadzone na terenie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej. Odbyły się one pod kryptonimem „KOLEJ 2016”. Ich celem było m.in. doskonalenie organizacji działań i dowodzenia na poziomie taktycznym zastępami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania czy doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń występujących w różnego rodzaju wypadkach i katastrofach. Podczas widowiskowej akcji przeprowadzono ewakuacje poszkodowanych osób z samochodu uczestniczącego w wypadku z pociągiem. W pojeździe Kolei Mazowieckich zasymulowano ewakuację poszkodowanych pasażerów pociągu.

-Na szczęście, dzisiejsza „katastrofa” jest tylko symulacją. Ale to właśnie podczas takich ćwiczeń mamy okazję sprawdzić sprawność działania służb ratowniczych, tego, na ile skutecznie działa łączność pomiędzy nimi, ale jest to także sprawdzian umiejętności współpracy ze służbami działającymi z ramienia Kolei Mazowieckich z innymi instytucjami. Myślę, że dzisiejszy pokaz udowodnił, że jesteśmy gotowi na tego typu zdarzenia i potrafimy skutecznie ze sobą współdziałać – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich, obecny podczas sobotnich ćwiczeń.

-Przedmiotowe przedsięwzięcie, pod kryptonimem „KOLEJ 2016”, miało na celu doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na okoliczność zdarzeń w transporcie kolejowym. Realizowane na miejscu zdarzenia czynności, pomimo szeregu utrudnień przewidzianych w scenariuszu, cechował profesjonalizm
i zaangażowanie wszystkich uczestników. Zebrane doświadczenia staną się istotnym elementem dalszego rozwoju systemu bezpieczeństwa naszego powiatu –
podsumował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki.

– Ćwiczenia, o kryptonimie „Kolej 2016”, potwierdziły wysoki profesjonalizm i przygotowanie wszystkich służb biorących udział w inscenizacji. Przećwiczono umiejętności organizacji i prowadzenia działań przez funkcjonariuszy na miejscu wypadku kolejowego. Wszystkie ustawowe zadania Policji zostały zrealizowane i przeprowadzone
w sposób prawidłowy. Każde tego typu działania pomagają nam określić i sprecyzować zadania, jakie spoczywają na poszczególnych podmiotach, biorących udział
w ćwiczeniach. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam w przyszłości realizować zadania
na jak najwyższym poziomie – oświadczył obecny na miejscu zdarzenia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinsp. Andrzej Karpiński.