Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agenci CBA w ramach prowadzonego śledztwa weszli do siedziby SK Bank w Wołominie oraz do mieszkań osób sprawujących funkcje kierownicze w tym banku.
Funkcjonariusze CBA oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej. Ponad 100 kredytów udzielonych przez SK Bank zostało uznanych jako stracone – straty z tego tytułu to około 1,6 miliarda złotych.
„Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego  weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie),  do  miejsc zamieszkania 7 osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu.   Agenci CBA przeprowadzili szereg czynności procesowych polegających na zabezpieczeniu dokumentacji kredytowej także w  49 podmiotach gospodarczych z terenu województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego wchodzących głównie w skład struktury grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej”. – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA
Jak się dowiadujemy, śledztwo prowadzone jest w kierunku m.in. niegospodarności gigantycznych rozmiarów zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank). Istnieje także podejrzenie przestępstw polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz  podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach pod koniec kwietnia 2016 roku.
W trakcie śledztwa ustalono, że ponad 100 kredytów udzielonych przez SK Bank zostało uznanych jako stracone – straty netto banku oszacowano na ok.1,6 mld. zł.
Śledztwo jest rozwojowe.
ces/cba

Zobacz również: