Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to już w przyszłym roku park przy ulicy Chopina w  Sochaczewie-Chodakowie całkowicie zmieni swoje oblicze. Podobna rewolucja czeka w kolejnych latach także całe osiedle przy ulicy Grunwaldzkiej oraz tereny nad Utratą.

Jeszcze w tym roku Urząd Miejski powinien złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, o realizację którego Express Sochaczewski apeluje do władz miasta do kilkunastu lat. Chodzi o rewitalizację terenów nad Utratą w Chodakowie. O ich zagospodarowanie zwracaliśmy się do poprzednich władz miasta przy okazji planowego remontu mostu w ciągu ulicy Młynarskiej. Sugerując, aby ten fragment Chodakowa wraz z zabytkowym młynem Repsza przekształcić w park kulturowo – krajobrazowy. Tym bardziej, że tereny nad Utratą, od Młynarskiej do Parkowej, to pozostałość dawnego dworskiego parku. Natomiast sama Utrata tworzy w tym miejscu unikalny przełom, niespotykany dla rzek Mazowsza. Nic jednak z tego nie wyszło, ponieważ ówczesne władze Sochaczewa lansowały koncepcję budowy przez środek Chodakowa trasy Północ – Południe.

Szansa na realizację pomysłu pojawiła się podczas ostatnich wyborów samorządowych, kiedy to radny Marcin Cichocki wpisał go do swojego programu wyborczego. Następnie, już po wyborach, program rewitalizacji tego obszaru uzyskał akceptację burmistrza Piotra Osieckiego, który poprosił obecną Radę Miejską o wpisanie go do Wieloletniej Prognozy finansowej miasta. A w niej radni zapisali, że na realizację tego projektu miasto w ciągu najbliższych lat przeznaczy 1 026 000 zł. Resztę środków samorząd planuje pozyskać z funduszy zewnętrznych.

Co prawda inwestycja miała się rozpocząć w tym roku, ale na przeszkodzie stanęły problemy związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. Teren, który ma zostać zagospodarowany, podlega ochronie konserwatora zabytków i wszelkie plany muszą być z nim uzgadniane. Ponadto dodatkowe elementy zagospodarowania musiały zostać uzgodnione z właścicielami gruntów oraz z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. To wszystko spowodowało przedłużenie sporządzania dokumentacji. Tymczasem  jest ona potrzebna do przygotowania dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Dlatego inwestycja została podzielona na kilka etapów. Pierwszy z nich obejmie rewitalizację parku przy ulicy Chopina i przebiegającą przez niego ulicę Hotelową.
Dokumentację potrzebną do rozpoczęcia tych prac, jak również mającą stanowić załącznik do wniosku o ich dofinansowanie z funduszy unijnych, wykona warszawska firma Architekci Artur Cebula, za co otrzyma 77 490 zł. Projekt ma być sporządzony do końca sierpnia.  Dodajmy, że zostanie on wykonany na podstawie koncepcji sporządzonej przez biuro Heinle, Wischer und Partner Architekci. A ta zakłada, że obszar pomiędzy Utratą a ulicami: Młynarską, Chopina i Parkową stanie się miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Chodakowa. Nad rzeką pojawią się m.in. pomosty dla kajaków, podesty dla wędkarzy, pole piknikowe oraz drewniane wiaty. Do tego dojdą ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz ławki. Natomiast nad byłym „zalewem” zostanie przerzucony most. Przebudowie ulegnie także ulica Hotelowa, wzdłuż której zostanie wybudowana ścieżka rowerowa łącząca się z tą istniejącą już w Pasażu Duplickiego. Natomiast sam park zostanie uporządkowany. Pojawią się w nim nowe ławki oraz latarnie.
Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak

Zobacz również: