99,3 mln zł unijnego wsparcia trafi do 8 lokalnych grup działania (LGD) obejmujących podwarszawskie gminy. Wybrane LGD przygotowały najlepsze lokalne strategie rozwoju (LSR) dla terenów wiejskich, na których działają. Środki pochodzące z PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 będą przeznaczone m.in. na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, ale także budowę lub przebudowę m.in. świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw, remonty obiektów zabytkowych na terenach wiejskich oraz budowę dróg lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej. Pierwsze konkursy LGD ogłoszą już w drugiej połowie tego roku. Umowy z przedstawicielami LGD podpisał marszałek Adam Struzik.

– Te pieniądze to wsparcie dla mazowieckich wsi i małych miasteczek. Co ważne, o tym na jakie inwestycje zostaną one przeznaczone zadecydują lokalne grupy działania, czyli stowarzyszenia skupiające gminy z danego obszaru. W ten sposób o rozwoju swoich lokalnych społeczności decydują ich mieszkańcy – podkreśla marszałek Adam Struzik. – To właśnie lokalne grupy działania będą ogłaszały konkursy na wydatkowanie tych środków. Oczywiście wszystkie projekty zgłaszane do konkursów muszą być zgodne z lokalnymi strategiami rozwoju przygotowanymi przez poszczególne LGD.
Pod koniec ubiegłego roku zarząd województwa mazowieckiego ogłosił konkurs dla lokalnych grup działania na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) realizowanych do 2020 r. Są to ważne dokumenty określające, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej LGD, a ich przygotowanie wymaga m.in. konsultacji społecznych. Na konkurs wpłynęło 32 strategie. Spośród nich specjalna komisja powołana przez zarząd województwa mazowieckiego wybrała 29 najlepszych.

Lokalne grupy działania, które przygotowały te strategie otrzymają w sumie blisko 320 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz w przypadku jednej z grup – Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński – Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Wysokość środków, jakie otrzymają poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje dana lokalna strategia rozwoju.

Osiem lokalnych grup działania, które otrzymały dofinansowanie działa na terenie gmin leżących wokół Warszawy. Otrzymają one w sumie 99 300 000 zł unijnego wsparcia. Należą do nich:

* Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński działająca na terenie gmin: Dąbrówka, Radzymin, Somianka – w sumie 21,07 mln zł dofinansowania, w tym 7,2 mln zł z programu PO RYBY 2014-2020.
* Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” działająca na terenie gmin: Zielonka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie – w sumie 15,91 mln zł dofinansowania.
* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” działające na terenie gmin: Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów – w 7 191 500 mln zł dofinansowania.
* „Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura” działająca na terenie gmin: Józefów, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna – w 10 668 500 zł dofinansowania.
* Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice działająca na trenie gmin: Michałowice, Nadarzyn, Raszyn – w 7 911 500 mln zł dofinansowania.
* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” działające na terenie gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin, Mszczonów, Radziejowice – w sumie 11,20 mln zł dofinansowania.
* Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działające na terenie gmin: Czosnów, Leoncin, Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice – w sumie 15,23 mln zł dofinansowania.
* Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn – w sumie 10,10 mln zł dofinansowania.

Pieniądze, które lokalne grupy działania otrzymają są podzielone na trzy grupy – środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju PROW, środki na projekty współpracy PROW oraz środki na koszty bieżące i aktywizację.

Największą grupę stanowią środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Aż 50 proc. z nich lokalne grupy działania będą musiały przeznaczyć na projekty związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Pieniądze mogą wspierać działania związane m.in. z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią – m.in. podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej czy tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Dofinasowanie otrzymają również projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, np. rewitalizacje zabytkowych kościołów, kapliczek itp.

– Na wsparcie mogą liczyć również inwestycje dobrze znane z poprzedniej perspektywy, np. budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, czyli remonty świetlic wiejskich, domów kultury, budowy boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp. Ważne, aby były to obiekty ogólnodostępne i niekomercyjne – zaznacza Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego. – Mamy też nowość. Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Muszą to być jednak drogi, które skracają czas dojazdu lub prowadzą do obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, urzędów, ośrodków zdrowia itp.
Pieniądze będą rozdysponowywane przez lokalne grupy działania w ramach konkursów. Pierwsze z nich mają ruszyć już w drugiej połowie tego roku.

Drugą grupę środków przyznanym lokalnym grupom działania stanowią środki na projekty współpracy. Chodzi tu o współpracę pomiędzy co najmniej dwoma lokalnymi grupami działania. Może ona dotyczyć m.in. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem targowisk), tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, projektów budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, zachowania dziedzictwa kulturalnego oraz projektów dotyczących podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej na temat ochrony środowiska czy zmian klimatycznych.

Lokalne grupy działania otrzymają również środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem LGD, czyli na szkolenia czy prowadzenie i utrzymanie biura.