„Oświeceniowa Republika Władców” to cykl wykładów prezentujących dokonania, pasje i słabości władców oraz słynnych postaci Oświecenia. Podczas najbliższego wykładu, 18 maja w Pałacu na Wyspie prof. Tadeusz Żuchowski opowie o niezwykłej kolekcji rysunku i grafiki oraz  artystycznych pasjach polskiego królewicza Alberta Kazimierza Wettyna.

 Albert Kazimierz Wettyn (1738-1822), syn Augusta III znany był jako Albert Sasko-Cieszyński. Konfederaci barscy widzieli ewentualnego następcę króla Stanisława Augusta. Gdy ożenił się z arcyksiężną Marią Krystyną na stałe związał się z dworem habsburskim, a od 1795 roku mieszkał w Wiedniu. Postać Alberta Kazimierza Wettyna wsławiła się jego niezwykłą kolekcją rysunku i grafiki, która do dziś przechowywana w tym samym miejscu – w pobliżu cesarskiego pałacu Hofburg. Albertina – nazwa którą nadano zbiorowi od imienia założyciela – to jeden z najwspanialszych zbiorów tego rodzaju na świecie. Co ciekawe, Albert Kazimierz po śmierci swojej żony zamówił u Antonia Canovy monumentalny nagrobek, arcydzieło europejskiego klasycyzmu. Został on zamontowany w wiedeńskim kościele augustianów, a jednym z zastanawiających jego elementów jest polska heraldyka. Podczas wykładu, który odbędzie się 18 maja o godzinie 18:00 w Pałacu na Wyspie zaprezentowana zostanie sylwetka tego oświeceniowego władcy, jego smak artystyczny oraz okoliczności zamówienia niezwykłego nagrobka arcyksiężnej.

Tadeusz J. Żuchowski – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownik Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu. Badacz sztuki europejskiej. Autor m.in. książek: „Poskromienie materii. Nowożytne zmagania z marmurem kararyjskim. Michał Anioł, Bernini, Canova” (2010), „Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku. Ceremoniał a ewolucja kompleksu rezydencjonalnego” (1999).

Cykl „Oświeceniowa republika władców” to otwarte wykłady Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską Łazienek Królewskich oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, które będą odbywać się w Muzeum do czerwca 2016 roku Szczegółowe informacje o wykładach dostępne są na stronię http://www.lazienki-krolewskie.pl

Zobacz również: