W najbliższą środę, 18 maja 2016 r. o godz. 16 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy Alei Solidarności 62 odbędzie się oficjalna prezentacja planów rozbudowy centrali placówki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kuratorskie zwiedzanie, zainaugurowanej 5 maja, wystawy pt. Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc”
Przebudowa dawnego pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów jest elementem szerszego programu zmian, które zgodnie z założeniami, mają objąć wszystkie placówki, w tym również X Pawilon Cytadeli Warszawskiej i Pawiak. Celem programu jest poszerzenie oferty ekspozycyjnej i edukacyjnej zespołu muzeów. Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, a także teren zlokalizowany w jego sąsiedztwie, w kontekście integracji zespołu muzeów, pełnił będzie bardzo istotną rolę. To właśnie na przedpolu budynku stworzony zostanie, bogaty, w różnorodne elementy, Skwer Niepodległości, w ramach którego przewidziano m.in. budowę centralnego punktu informacyjnego – Przystanek Muzeum Niepodległości. W budynku, oprócz poszerzenia powierzchni ekspozycyjnej, udostępnienia zbiorów biblioteki, zapewnienia nowoczesnej przestrzeni służącej do realizacji programów edukacyjnych, zaplanowano jednocześnie realizację Forum Myśli Niepodległościowej.

Przekształcenie terenu wokół pałacu Przebendowskich ma przynieść korzyść nie tylko Muzeum Niepodległości czy zespołowi muzeów jako całości. Korzyść ma odnieść również miasto. Poprzez stałe elementy zagospodarowania, cykliczne imprezy realizowane na zewnątrz budynku, a także dzięki jednorazowym wydarzeniom popularyzatorskim, animowana przez Muzeum Niepodległości przestrzeń Skweru Niepodległości na stałe zagości w świadomości warszawian. Proponowany program Skweru Niepodległości ma za zadanie wciągać potencjalnych użytkowników terenu coraz głębiej, w kierunku wejścia głównego do Muzeum Niepodległości i tym samym zachęcić do odwiedzin i obejrzenia ekspozycji ulokowanej w budynku. Przewiduje się także utworzenie „Przystanku Muzeum Niepodległości”, które składać się będzie z punktu kawiarniano-informacyjnego „Niepodległa”, ogólnodostępnej czytelni zewnętrznej oraz stałej ekspozycji multimedialnej. Przy alei, w dwóch punktach, umieszczone zostaną dodatkowe atrakcje, przeznaczone dla młodszych użytkowników. Pierwszą z nich będzie tzw. Górka Generała, która pozwoli młodym zdobywcom, poczuć się jak dowódca armii, który zgodnie z historycznymi zasadami taktycznymi, komenderował podległymi mu oddziałami, kontrolując rozwój sytuacji na polu bitwy ze wzniesienia Instalacją przestrzenną, znajdującą się bliżej wejścia do pałacu, będzie zabawka terenowa Ułani. Planuje się realizację dwóch układów po pięć rzeźb każda. Rzeźby, w postaci nowoczesnych w formie koników, ustawione będą w charakterystyczny dla kawalerii szyk klinowy. Dzięki specjalnie dobranym gabarytom rzeźb, z zabawek będą mogły korzystać mniejsze dzieci.

Druga trasa, umożliwiająca dotarcie do wejścia głównego, to Droga Bohaterów. Wzdłuż lekko meandrującej alejki, umieszczone zostaną tablice szklane, zawierające krótką informację oraz grafikę, przedstawiającą wizerunek postaci historycznej, która aktywnie działała na rzecz idei niepodległości w naszym kraju. Przed tablicami zaprojektowano ławki, które zachęcać będą do dokładniejszego zapoznania się z postacią. Każda z ławek wyposażona będzie w gniazdo słuchawkowe, dzięki któremu będzie można odsłuchać przygotowaną przez Muzeum Niepodległości audycję, dotyczącą danej postaci.

Działania dotyczące skonstruowania nowej przestrzeni Muzeum Niepodległości, z przyczyn praktycznych, podzielono na dwie fazy. Faza numer jeden, to prace budowlane wykonywane w obrębie istniejącego budynku pałacu. Celem fazy numer dwa będzie rozbudowa pałacu Przebendowskich, w postaci trzykondygnacyjnej struktury podziemnej, wtopionej w część ogrodową.

Zobacz również: