W rozmowie z francuską gazetą „La Croix”. papież Franciszek, odnosząc się do obaw przed islamem w społeczeństwach europejskich, oświadczył że koegzystencja między chrześcijanami a muzułmanami jest możliwa.

Pytany o to, czy Europa jest w stanie przyjąć tak wielu migrantów, ilu napływa obecnie, odparł, że jest to pytanie odpowiedzialne, bo nie można otwierać drzwi w sposób irracjonalny. – Ale należy zadać podstawowe pytanie, dlaczego jest teraz tylu migrantów – dodał.

Mówiąc o tym, że do Iraku eksportowano zbyt zachodni model demokracji, przypomniał, że wcześniej działał tam silny rząd, podobnie według niego jest w przypadku Libii, gdzie istnieje struktura plemienna.

Według papieża państwa muszą być laickie, bo te wyznaniowe źle kończą, są sprzeczne z historią.

– Skromna krytyka, jaką chciałbym skierować pod adresem Francji dotyczy tego, że przesadza z laickością – oświadczył Franciszek, wskazując, że to prowadzi do uważania religii za „podkultury”.

Zdaniem papieża należy szanować prawo do sprzeciwu sumienia, także w przypadku urzędników publicznych.

źródło: Kurier PAP

Zobacz również: