To oni najczęściej są pierwsi na miejscach wypadków drogowych. Ratują ludzi i dobytek z pożarów lub powodzi. Wszystko to robią z pasji, bo bycie strażakiem ochotnikiem to nie etatowa praca, choć jest się na dyżurze cały czas. Aby im tę pracę ułatwić, samorząd województwa po raz kolejny przeznaczył wsparcie finansowe dla ponad 100 jednostek OSP z Mazowsza, z czego 17 pochodzi z subregionu warszawsko-zachodniego. Dzięki dotacjom będą mogli kupić samochody oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy, co pozwoli im prowadzić swoją działalność profesjonalniej. Z budżetu województwa zaplanowano na ten rok kwotę 3 mln zł, a na 2017 r. – 2 mln zł.

W ramach Programu OSP 2016-2017 do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 211 wniosków na kwotę ponad 12 mln zł. Radni województwa przyjęli dziś listę jednostek, które otrzymają wsparcie – ostatecznie trafi ono do 139 jednostek OSP – 119 w tym roku oraz 20 w 2017 r. Na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2016-2039 zarezerwowano 5 mln zł, z czego 3 mln zł zostaną rozdysponowane już w tym roku.

W subregionie warszawsko-zachodnim dofinansowanie otrzyma 17 jednostek OSP (wszystkie w tym roku). Trafi do nich ponad 503 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp pożarniczych oraz zastawów ratownictwa technicznego i medycznego (pełen wykaz w załączniku).

To bardzo ważne, że po wielu latach znów możemy wspierać działające na Mazowszu Ochotnicze Straże Pożarne. To jest ciągle obszar niedofinansowany. Strażacy ochotnicy w wielu gminach dysponują starym i wysłużonym sprzętem. A bardzo często, to właśnie te jednostki jako pierwsze docierają z pomocą na miejsce wypadku drogowego, pożaru czy klęski żywiołowej  podkreśla marszałek Adam Struzik.

O tym, jak bardzo ważna jest pomoc strażaków ochotników, najlepiej mówią statystyki. Na Mazowszu działa ok. 1950 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. mazowieckie OSP ponad 45 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. W akcjach ratowniczych uczestniczyło ponad 153 tys. ratowników – pożary i miejscowe zagrożenia.

 

[1] Dane Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego

[2] Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2015, str. 96

Zobacz również: