Kolejna edycja konkursu „Rewaloryzacja zabudowy Sochaczewa” dla studentów architektury Politechniki Warszawskiej za nami. W tym roku za najbardziej interesującą pracę uznano rewitalizację wieży ciśnień znajdującej się na terenie sochaczewskiego dworca PKP.

W Kramnicach Miejskich odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej „Rewaloryzacja zabudowy Sochaczewa”. Przedstawiono na niej prace studentów architektury Politechniki Warszawskiej. W tym roku zmierzyli się oni z problemami rewitalizacji: zabytkowego dworu w Chodakowie, młyna przy ulicy 1 Maja, wieży ciśnień przy dworcu PKP, dom kultury w Boryszewie oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

W skład komisji oceniającej prace weszli: Piotr Osiecki (burmistrza Sochaczewa), Cezary Głuszek (kierownik Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej), Ewa Jaszczak (kierownik płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), Dariusz Dobrowolski (zastępca burmistrza), Tadeusz Krysiak (naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego) oraz Jolanta Zasuwa (inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego).

Za najlepszą pracę sąd konkursowy uznał wizję dotyczącą rewitalizacji wieży ciśnień. Nagrodzona praca zatytułowana „Projekt konserwacji i modernizacji wieży ciśnień w Sochaczewie” została wykonana przez Alicję Kozarzewską i Karolinę Rosę.

Jak podkreślił burmistrz Piotr Osiecki: – Prace pokazują nowe spojrzenie na nieliczne, zachowane w naszym mieście zabytki. Spojrzenie tym bardziej cenne – ponieważ zachowana zabytkowa substancja architektoniczna, do której stanu mieszkańcy miasta zdołali już przywyknąć, widziana jest oczami osób spoza Sochaczewa. To z kolei pozwoliło na pokazanie potencjału drzemiącego w tych budynkach.

Drugie miejsce w konkursie zdobyła praca Marii Frundlich, Karoliny DąbrowskiejŻółtak oraz Judyty Walichnowskiej zatytułowana „Dwór w Chodakowie”. Trzecią nagrodę przyznano pracy „Projekt rozbudowy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą” – Katarzyny Ciećwierz i Natalii Komorowskiej.

Jury przyznało również wyróżnienia za projekty architektoniczne: „Dom Kultury w Sochaczewie”- Martyny Koneckiej, Jakuba Krzykowskiego, Wojciecha Rekosza; „Młyn w Sochaczewie – Dom Mąki” – Lorin Czubackiej, Karoliny Kierznowskiej, Daniela Marciniaka oraz „Wieża ciśnień w Sochaczewie” – Alicji Smyk.

Dodajmy, że konkurs jest organizowany przez Urząd Miejski i Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak

Zobacz również: