Man working on laptop computer from home

Dążenie do samorealizacji, możliwość wdrażania swoich własnych pomysłów, oraz niezależność od pracodawcy to dla co drugiego mieszkańca Mazowsza i woj. łódzkiego główny powód, dla którego byłby skłonny założyć własny biznes – wynika z sondażu, przeprowadzonego w ramach raportu AGER 2015.

 Sondaż zrealizowano w kilku częściach kraju na grupie 1 tys. respondentów; w tym 202 osób z Mazowsza i Łódzkiego. To cześć raportu AGER 2015 – Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości 2015, przygotowanego przez Instytut GFK we współpracy z Katedrą Strategii i Organizacji Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Monachium z udziałem 49,775 respondentów w 44 krajach.

 Luka przedsiębiorczości

Założenie własnego biznesu w naszym kraju potrafi sobie wyobrazić 38 proc. ankietowanych; ale działalność taką prowadzi jedynie 5 proc. z nich. Różnica między tymi, którzy widzą się we własnym biznesie, a tymi, którzy faktycznie taki biznes prowadzą to tzw. luka przedsiębiorczości. Wśród przeszkód w założeniu własnej firmy respondenci najczęściej wymieniają: obawę przed porażką (71 proc.), obciążenia finansowe, prowadzące do bankructwa (33 proc.), zagrożenie kryzysem ekonomicznym (26 proc.) oraz obawę przed bezrobociem (21 proc.).

„Generalny wniosek z badania to potwierdzenie dużej przedsiębiorczości Polaków” – tak do raportu odnosi się prof. UW, dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. „Decyzje o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej podejmowane są z różnych powodów, choć dominuje chęć usamodzielnienia się z jednej strony, z drugiej przedsiębiorczość jest alternatywą dla osób mających problemy na rynku pracy lub dążących do większej samodzielności i niezależności” –  tłumaczy.

Jego zdaniem „postawy pro przedsiębiorcze dominują wśród osób młodych, osoby starsze charakteryzują się mniejszą mobilnością zawodową i częściej wybierają stabilność i etat”. „Stosunkowo duża aktywność przedsiębiorców w centralnej Polsce zapewne uwarunkowana jest większym popytem na usługi, zwłaszcza Mazowsze, które charakteryzują wyższe od przeciętnego dochodami potencjalnie stwarza więcej przestrzeni do rozwoju usług” – wyjaśnia. Zwraca też uwagę, że „obok niezależności pojawiają się także inne przesłanki podejmowania działalności gospodarczej jak np. łatwiejsze łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi”.

Najbardziej popularne na Mazowszu są branże remontowo-budowlana, sprzątająca i fryzjerska.  Ale coraz częściej własną działalność zakładają także prawnicy czy artyści. W całym kraju jest około 1,77 mln przedsiębiorstw. Najwięcej z nich to mikroprzedsiębiorstwa, których liczba w ciągu ostatnich kilku lat regularnie wzrasta. Obecnie jest ich 1,5 mln i stanowią 95,6 proc. wszystkich przedsiębiorstw. W ubiegłym roku powstało ich około 296 tys.; najwięcej w centralnej części kraju.

Biznes sprzyja samorealizacji

 Jakie są najbardziej przekonujące powody rozpoczęcia działalności gospodarczej? Na to pytanie odpowiadali mieszkańcy Mazowsza i województwa łódzkiego w badaniu AGER 2015 „Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości”. Mieli do wyboru więcej niż jedną odpowiedź. Za główny powód uznali samorealizację i możliwość wdrażania własnych pomysłów (51,2 proc. ); w dalszej kolejności –  niezależność od pracodawcy i bycie sobie samemu szefem (50,7 proc) oraz możliwość uzyskania dodatkowych dochodów (46 proc.).

Z kolei dla  33,8 proc. respondentów własny biznes to alternatywa dla bezrobocia i szansa na powrót na rynek pracy. Byli też i tacy, którzy na własną działalność zdecydowaliby się dlatego, że – ich zdaniem – umożliwiłoby im to bardziej właściwe łączenie obowiązków zawodowych z życiem osobistym, a także z odpoczynkiem niż w przypadku, gdyby byli zatrudnieni na etacie (25 proc.)

Z danych Eurostatu wynika, że w UE działalność gospodarczą prowadzi ok. 22 mln przedsiębiorców, najwięcej we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Niemczech. Podobna liczba przedsiębiorstw jak w Polsce działa w Wielkiej Brytanii (1,7 mln).  Firmy w naszym kraju są z reguły niewielkie (średnia liczba pracujących na jedno przedsiębiorstwo w Polsce to 5,5 osoby, w UE – 6,1 osób); zazwyczaj rodzinne. Dominują przedsiębiorstwa dość młode: jednoroczne i dwuletnie (po ok. 10 proc.).

 

Zobacz również: