Prawie połowa Polaków (46 proc.) uważa, że policja i inne służby (ABW, CBA) powinny mieć ułatwiony dostęp do danych internetowych, po to, aby skuteczniej walczyć z przestępczością i jej zapobiegać – wynika z sondażu CBOS.
Zdaniem 30 proc. badanych, służby te powinny mieć utrudniony, ograniczony dostęp do informacji na temat tego, co robią użytkownicy internetu, aby chronić prywatność internautów, a około jednej czwartej respondentów (24 proc.) wyraża w tej sprawie opinię ambiwalentną lub nie ma wyrobionego zdania.

Według CBOS, poglądy w tej sprawie najsilniej różnicuje wiek. Za ograniczonymi możliwościami inwigilacji aktywności użytkowników online przez policję i inne służby zauważalnie częściej opowiadają się młodsi badani, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, którzy – jako jedna z nielicznych grup – podzielają to stanowisko częściej niż przeciwne.

Wiąże się to prawdopodobnie – jak podkreśla CBOS – nie tylko z faktem, że obecność online osób w tym wieku jest niemal powszechna, ale także z tym, że młodzi spędzają w sieci więcej czasu niż starsi użytkownicy i na ogół wykorzystują więcej funkcji i usług, jakie oferuje sieć, stąd większa kontrola internetu może im się wydawać bardziej inwazyjna niż innym, np. starszym i mniej aktywnym internautom.

Jak podaje CBOS, dorośli korzystający z internetu są wprawdzie nieco bardziej sceptyczni wobec inwigilacji sieci niż pozostający offline, jednak również wśród nich przeważa przekonanie, że policja i inne służby powinny mieć ułatwiony dostęp do danych internetowych, po to, aby skuteczniej walczyć z przestępczością. Wśród niekorzystających z internetu opinię tę podziela ponad połowa (55 proc.), a tylko jedna piąta (20 proc.) opowiada się za ograniczeniami uprawnień policji i innych służb w celu ochrony prywatności użytkowników.

Postawy badanych wobec kontroli internetu – jak podkreśla CBOS – w pewnym stopniu kształtują również ich poglądy polityczne i preferencje partyjne. Za ułatwieniami w inwigilacji częściej niż inni opowiadają się respondenci o orientacji prawicowej, natomiast za ochroną prywatności użytkowników – identyfikujący się z lewicą. Popieraniem uproszczonego dostępu policji i innych służb do danych internetowych wyróżniają się zwolennicy PiS (56 proc.) Elektoraty PO i ruchu Kukiz’15 mają podzielone opinie na ten temat (odpowiednio 40 i 46 proc.). Przeciwnicy większej kontroli sieci przeważają nad jej zwolennikami jedynie wśród sympatyków Nowoczesnej (42 proc.).

Wprawdzie połowa badanych (50 proc.)) uważa, że obecne uprawnienia policji i innych służb do pozyskiwania informacji na temat aktywności użytkowników internetu są wystarczające, jednak wśród pozostałych (pomijając niemających zdania w tej sprawie) opinia, że są zbyt małe i powinny zostać zwiększone, góruje liczebnie nad przekonaniem, że są za duże i należy je ograniczyć (19 proc. wobec 11 proc.), a 20 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

źródło: http://kurier.pap.pl/

Zobacz również: