Od nowego roku szkolnego pierwszoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie będą mogli wybrać klasę z rozszerzeniem ochrona środowiska. Nowość w ofercie edukacyjnej to efekt współpracy szkoły z Geotermią Mazowiecką S.A. Nie bez znaczenia jest także patronat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od zeszłego tygodnia mszczonowskie liceum ma jeszcze jednego partnera.

Program nauczania zaakceptowany już przez kuratorium w klasie ogólnokształcącej przy rozszerzeniu o ochronę środowiska przewiduje tzw. lekcje terenowe. Forma przyswajania wiedzy niezwykle ceniona przez uczniów, bo przecież chodzi o wyjazdy edukacyjne, wycieczki krajoznawcze, czy po prostu lekcje na świeżym powietrzu. Strzał w dziesiątkę, wszak nie można lepiej poznać przyrody, jak obcując z nią bezpośrednio. Od września uczniów mszczonowskiego ogólniaka w świat naturalnego środowiska człowieka i w problematykę ochrony przyrody w praktyce wprowadzać będą pracownicy i wolontariusze Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic. W roku szkolnym zaplanowanych jest 10 dwugodzinnych lekcji terenowych. Satysfakcji z podjętej współpracy nie kryje fundacja ochrony prezes Fundacji. Takie bowiem działanie doskonale wypełnia misję prowadzonej przez Andrzeja Rakszewskiego organizacji, natomiast edukacja młodzieży jest jej kwintesencją.

Kolejna innowacja edukacyjna przygotowana przez powiat żyrardowski dla gimnazjalistów wydaje się być dość atrakcyjna, tym bardziej że LO w Mszczonowie przygotowuje dodatkowe nowe pracownie – informatyczną i multimedialną oraz ochrony środowiska.