Żyrardowskie szkoły pod patronatem Funduszu

Od pierwszego września w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie i w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie startują nowe kierunki. Uczniowie „Ogólniaka” będą zgłębiali wiedzę o ochronie środowiska, technicy z „Elektryka” zaś zdobędą zawód obsługi i eksploatacji urządzeń przetwarzania odnawialnych źródeł energii. Jednym zdaniem, powiat żyrardowski postawił na zawody z przyszłością.

Miesiąc temu dyrektorzy szkół podpisali umowy z Geotermią Mazowiecką S.A. dotyczące współpracy i włączenia firmy w edukację młodzieży, zwłaszcza przy organizacji praktyk zawodowych. Natomiast w tym tygodniu starosta Wojciech Szustakiewicz otrzymał informację od Artura Dąbrowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że nowe kierunki kształcenia otrzymały patronat Funduszu. Jestem przekonany, że utworzenie tych kierunków nauki przyczyni się do wykształcenia nowych ekspertów w dziedzinie, która z każdym rokiem odnotowuje coraz większą dynamikę wzrostu – pisze prezes Artur Dąbrowski. Trudno z tym się nie zgodzić, tym bardziej, że utworzenie nowych kierunków kształcenia poprzedzone było dokładną analizą z wykorzystaniem danych otrzymanych z Geotermii Mazowieckiej. Tworząc nowe klasy nadajemy wysoką jakość kształcenia w szkołach powiatowych – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. Z jednej strony patronaty Geotermii i WFOŚiGW dają nam prestiż, podnoszą rangę i przynoszą wymierne korzyści marketingowe. Jest jednak druga strona medalu. Patronaty te zobowiązują nas do wysokich standardów usługi edukacyjnej – dodaje wicestarosta Grzegorz Dobrowolski.

Jednak o wspomniane standardy Zarząd Powiatu zadba. Przed pierwszym dzwonkiem mszczonowskie liceum i żyrardowski „Elektryk” wzbogacą się o nowe pracownie informatyczne, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Już wkrótce rozpocznie się także rekrutacja na nowe kierunki – ochrona środowiska z wykorzystaniem OZE oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zobacz również: