Jak informuje Wspólnota   w bieżącej kadencji samorządu, po przeprowadzonych referendach, z posadami pożegnali się burmistrzowie Chrzanowa, Trzebiatowa i Sulmierzyc. 12 czerwca odbędą się głosowania w Gniewie, Kielcach i Witnicy, a pod koniec miesiąca w gminie Wschowa.

Od dawna mówiło się o referendum w sprawie odwołania burmistrz Gniewu Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną zostało złożone jeszcze w połowie listopada poprzedniego roku. Wówczas inicjatorzy zebrali blisko 1500 podpisów ale Komisarz Wyborczy w Gdańsku uznał, że prawie czterysta z nich jest nieprawidłowych i wniosek o przeprowadzenie referendum powinien zostać odrzucony. Inicjatorzy referendum złożyli odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że zabrano wystarczającą liczbę podpisów i referendum może się odbyć. Ostatecznie termin głosowania wyznaczono na 12 czerwca. Grupa mieszkańców domaga się odwołania burmistrz, ponieważ ich zdaniem w gminie brak wizji na przyszłość i nie rozwija się w sposób, w jaki powinna. Zarzucają też Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej marnowanie szans na otrzymanie zewnętrznego dofinansowania, z funduszy UE czy np.k krajowego programu budowy dróg. Aby referendum było ważne, do urn będzie musiało pójść ok. 2,4 tys. osób. Gniew liczy niepełna 7 tys. mieszkańców.

 Głosowanie w Kielcach

Tutaj głosowanie w sprawie odwołanie prezydenta Wojciecha Lubawskiego odbędzie się  również 12 czerwca. Przedstawiciele Kieleckiego Komitetu Referendalnego 30 marca dostarczyli listy z podpisami do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. Aby referendum zotało ogłoszone musiało go poprzeć 10 proc. uprawnionych do głosowania. W Kielcach to 15 913 osób. Z  komunikatu Komisarza Wyborczego wynika, że wyznaczoną granicę koniecznej liczby podpisów przekroczono minimalnie, o 92 osoby. Po sprawdzeniu złożonych podpisów okazało się bowiem, że za prawidłowe uznano 16 005 podpisy, nieważnych było 6208. Okazało się m.in. że aż 2103 złożyły osoby, które nie mają prawa wybierania, a przy 1859 podpisach podano błędny PESEL.

 Kogo odwołali mieszkańcy

W dotychczas przeprowadzonych referendach fotel stracił burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz. Organizatorzy plebiscytu zarzucali mu arogancję i niezdolność do porozumienia się z radnymi oraz to, że w radzie miasta nie udało się stworzyć trwałej koalicji. W Chrzanowie odwołano burmistrza Marka Niechwieja. Jemu z kolei zarzucano brak umiejętności zarządzania finansami i brak wizji rozwoju miasta i podkreślano, że ma zarzuty prokuratorskie w związku z podejrzeniem podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Zarzuty prokuratorskie ciążyły także na burmistrzu Sulmierzyc, który kilka tygodni temu został odwołany.

Dalej natomiast pracować będą obecna rada i władze Przeciszowa. Referendum w sprawie ich odwołania było nieważne ze względu na niską frekwencję. Do głosowania doszło z inicjatywy grupy przeciwników budowy kopalni węgla.

Kolejne referendum zaplanowane na czerwiec, to te w sprawie odwołania burmistrzów w Witnicy i burmistrza i rady we Wschowie w lubuskiem.

Natomiast w Raciborzu inicjatorzy referendum odwoławczego zakończyli właśnie zbieranie podpisów pod wnioskiem.

Justyna Kamińska

WSPÓLNOTA

Zobacz również: